Spoločnosť JUB, a.s. mení svoje sídlo

Vážený obchodný partner,

Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť JUB, a.s. mení ku dňu 1.9.2019 svoje sídlo na:

JUB, a.s.
Stará Vajnorská 17/A
831 04 Bratislava-Nové mesto

Všetky ostatné údaje o spoločnosti zostávajú v platnosti.

Prosíme Vás o uvádzanie nového sídla na všetkých dokladoch týkajúcich sa našej spoločnosti.

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk