Komponenty JUBIZOL fasády

Schematické znázornenie fasádneho systému

Vrstva

Komponent

1

Lepidlo na tepelnú izoláciu

2

Tepelná izolácia (dosky z expandovaného alebo extrudovaného polystyrénu, tvrdé dosky alebo lamely z minerálnej vlny)

3

Hmoždinky na prichytenie izolácie

4

Základná omietka (spodná a vrchná vrstva)

5

Výstužná mriežka

6

Medzináter

7

Dekoratívna omietka

 

 

 

 

 

 

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk