Systémové riešenia

Dekoratívne techniky

Chcete si na vnútornom stenovom povrchu vytvoriť unikátny vzhľad reliéfneho povrchu kože, kôry dreva, štruktúru kôry...

Doizolovanie fasády

Objekty bez alebo s tenkou tepelnou izoláciou môžu mať veľké tepelné straty. Investícia sa vráti, pretože po...

Hydroizolácia balkóna alebo terasy

Balkóny a terasy sú často neoddeliteľnou súčasťou budovy, preto vhodná hydroizolácia týchto povrchov je predpokladom...

Hydroizolácia kúpeľne a sanitárnych priestorov

V kúpeľni a sanitárnych priestoroch je každý deň prítomná voda, preto je v týchto priestoroch veľmi odporúčané...

Hydroizolácia podporných a oporných betónových múrov

Podporné a oporné múry majú funkčnú ako aj estetickú funkciu. Oporný múr zabraňuje zosuvu terénu, podporný múr...

Maľovanie betónových povrchov

Ak chceme, aby si betón trvale zachoval svoju funkčnosť a vzhľad, potrebuje adekvátnu ochranu.

Maľovanie fasádnych povrchov

Pri obnovovacom maľovaní fasády používame základný a záverečný náter. Predstavujeme najčastejšie riešenia na...

Maľovanie vnútorných stenových povrchov

Predstavujeme systémy výrobkov, ktoré ponúkajú optimálne riešenie pri maľovaní vnútorných stenových povrchov.

Ochrana a natieranie drevených povrchov

Drevo ako prírodný materiál je vystavený starnutiu a rôznym škodcom, preto je potrebné primerane ho chrániť a...

Ochrana a natieranie kovových povrchov

Povrchy kovov, zvlášť v exteriéri, je z dôvodu ich hrdzavenia potrebné vyhovujúco chrániť, okrem toho natreté kovové...

Opravy a údržba fasád

Predstavujeme niekoľko často používaných riešení na opravy, resp. údržbu fasád.

Riasy a plesne na fasádnych povrchoch

Máte problémy s riasami a plesňami na fasádnych povrchoch? Zabezpečte ochranu svojej fasády a predĺžite jej ž

Riešenie problematických vnútorných stenových povrchov

Hľadáte správne riešenie na zaťažené stenové povrchy v kuchyni alebo kúpeľni alebo sa stretávate so stenovými...

Sanácia mikro trhlín na fasáde

Obnovte fasádu a predĺžte jej životnosť. Riešenie v 3 krokoch.

Sanácia vlhkých stenových povrchov

Vlhkosť je hlavný problém, ktorý sa objavuje z dôvodu nesprávne zrealizovanej hydroizolácie.

Úprava sokla

Úprava sokla má dekoračnú a ochrannú funkciu.

Vyrovnávanie a stierkovanie stenových a stropných povrchov

Dokonalý vzhľad vnútorných stenových a stropných povrchov môžeme dosiahnuť len, ak ich pred maľovaním alebo...

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk