Hydroizolácia a osadenie keramiky

 

Príručka výrobkov pre hydroizoláciu a osadenie keramických obkladov a dlažieb

 • Stenové a podlahové povrchy obložené keramickými obkladačkami/dlaždicami/klinkerom/sklenou mozaikou ponúkajú lepšiu ochranu pred navlhnutím vodou a mechanickými poškodeniami. Zabezpečujú jednoduché čistenie a údržbu.
 • Lepidlá na keramiku sa rozdeľujú podľa svojich vlastností,resp. spĺňajú požiadavky noriem pre rôzne techniky ich osadenia na podklad.
 • Škárovacie hmoty sú spojovacím prvkom medzi jednotlivými obkladačkami, resp. dlaždicami a ovplyvňujú aj estetický vzhľad osadenej keramiky a jej užitočnosť.
 • Do obchodnej značky AKRINOL sme zlúčili tak lepidlá na keramiku ako aj škárovacie hmoty. 
 • Náročnejšie budovy a priestory (kúpeľne, terasy) okrem keramických obkladov potrebujú aj vhodnú ochranu pred prienikom tečúcej vody do konštrukcie, ktorú vyhotovíme nanesemím vodotesnej hmoty.
 • Vodotesné hmoty sú zlúčené pod obchodnú značku HYDROSOL
 • Tieto dve obchodné značky zlučujú širšie spektrum skupín výrobkov, ktoré sú potrebné pre účinnú vodotesnú ochranu (vodotesné hmoty) a osadenie keramiky (lepidlá na keramiku, škárovacie a tesniace hmoty). Pre vyhovujúcu a dlhodobú ochranu priestorov alebo budov je potrebné výrobky aplikovať systémovo, resp.v správnom poradí.

S výrobkami obchodnej značky AKRINOL a HYDROSOL môžeme vhodne ochrániť:

 • kúpeľne

 • kuchyne

 • balkóny a terasy

 • bazény

 • betónové ploty

 • podporné a oporné múry

 • nádrže na vodu

 • vodomerné a elektro šachty

Podmienky pre kvalitné bývanie

Voda, vlhkosť alebo akákoľvek iná tekutina, ktorá preniká do vnútorných povrchov tieto trvale degraduje (hniloba, poškodenie betónu, rozvoj plesní a podobne), vo väčšine prípadov aj zhoršuje estetický vzhľad povrchu. Vlhké priestory tiež zhoršujú životné podmienky na bývanie a kvalitu bývania. Voda si vždy nájde svoju cestu cez betón, trhliny, dilatácie a iné chyby, ktoré vznikajú z dôvodu nesprávnej realizácie.

Vhodnú ochranu pred prienikom tečúcej vody do konštrukcie zhotovíme nanesením vodotesnej hmoty obchodnej značky HYDROSOL.

Realizácia hydroizolácie

Hydroizolácia predstavuje dlhodobú ochranu povrchu pred prienikom dažďovej vody a pred prenikaním vlhkosti tak vo vertikálnom ako aj horizontálnom smere, bez ohľadu na to, či sa jedná o vonkajší alebo vnútorný povrch. Je jednou z náročnejších fáz pri výstavbe alebo obnove budov. Veľmi dôležitá je presnosť vyhotovenia a kvalita použitých materiálov, pretože nekvalitné vyhotovenie alebo použitie nekvalitných materiálov rieši problém len krátkodobo alebo stav ešte zhorší (problém len prekryje a zabráni nám vo včasnej sanácii).

Všetky informácie o postupe realizácie si môžete prečítať v priloženej brožúre.

 

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk