Vyrovnávanie a stierkovanie stenových a stropných povrchov

Dokonalý vzhľad vnútorných stenových a stropných povrchov môžeme dosiahnuť len, ak ich pred maľovaním alebo dekoračnou úpravou vyhovujúco vyrovnáme, opravíme preliačiny, diery, praskliny, odery a iné poškodenia a zahladíme ich. V ďalšom texte vám predstavíme najčastejšie príklady použitia a použité riešenia.

Popis problému/riešenie

Najčastejšie používaný systém – kroky a výrobky

Oprava poškodení a chýb na vnútorných stenových povrchoch

Vyrovnanie: JUBOLIN Reparatur (aj: JUBOGLET Hobby kit, Juboglet Universal)

 

Maľovanie: vnútorné farby z rodiny JUPOL

Bandážovanie a stierkovanie obkladov zo sadrokartónových dosiek

Základný náter: Akril Emulzia (podľa potreby)

 

Bandážovanie stykov, opravy poškodení: JUBOGLET Universal, bandážne pásky

 

Stierkovanie: Jubolin P-50 Extra fine (aj: Jubolin Classic, Jubolin P-25 Fine, JUBOGLET Nivelin, JUBOGLET Universal)

 

Maľovanie:  vnútorné farby z rodiny JUPOL

Prichytávanie inštalačných vedení, vyplnenie rýh, opravy poškodených omietok a stierkovanie stenových povrchov

Základný náter: Akril Emulzia (podľa potreby)

 

Lepenie inštalačných vedení: JUBOGLET Elektrofix

 

Vyplnenie inštalačných rýh: JUBOGLET Elektrofix (aj: JUBOGLET Hobby kit)

 

Opravy poškodených omietok: JUBIZOL Reparatur (aj: JUBOGLET Universal 0-10)

 

Stierkovanie: Jubolin P-25 Fine (aj: Jubolin Classic, Jubolin P-50 Extra fine, JUBOGLET Nivelin, JUBOGLET Universal 0-10)

 

Maľovanie:  vnútorné farby z rodiny JUPOL

Prichytávanie inštalačných vedení, vyplnenie rýh, stierkovanie neomietnutých betónových povrchov

Základný náter: Akril Emulzia (podľa potreby)

 

Lepenie inštalačných vedení: JUBOGLET Elektrofix

 

Vyplnenie inštalačných rýh: JUBOGLET Elektrofix (aj: JUBOGLET Hobby kit)

 

Vyrovnávanie: JUBOGLET Universal 0-10

 

Stierkovanie: Jubolin P-25 Fine (aj: JUBOGLET Nivelin D, JUBOGLET Universal 0-10)

 

Maľovanie:  vnútorné farby z rodiny JUPOL

Murovanie z pórobetónových blokov, prichytávanie  inštalačných vedení, vyplnenie rýh, vyrovnávanie a stierkovanie stenových povrchov

Murovanie, resp. lepenie pórobetónových blokov: AKRINOL Classic

 

Základný náter: Akril Emulzia

 

Lepenie inštalačných vedení: JUBOGLET Elektrofix

 

Vyplnenie inštalačných rýh: JUBOGLET Elektrofix (aj: JUBOGLET Hobby kit)

 

Vyrovnávanie: JUBIZOL Reparatur, plastifikovaná sklotextilná mriežka, vystužujúce rohové profily

 

StierkovanieJubolin P-25 Fine (aj: Jubolin Classic,Jubolin P-50 Extra fine, JUBOGLET Nivelin, JUBOGLET Universal 0-10)

 

Maľovanie:  vnútorné farby z rodiny JUPOL

 

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk