JUBIZOL Horizontal

Riešenie pre horizontálne povrchy
JUBIZOL Horizontal

Popis

Pre tepelnú izoláciu horizontálnych povrchov sme vyvinuli technológiu, ktorá účinne rieši problém tepelného mosta pri balkóne / terase a je optimálnou alternatívou realizácie klasickej betónovej podlahy na izolačných doskách EPS. Pritom je dôležité, aby výška podláh zostala nezmenená. Cenovo je systém výhodnejší ako realizácia klasickej betónovej podlahy na izolačných doskách EPS.

JUBIZOL Horizontal je kontaktný tepelnoizolačný systém so záverečnou vrstvou z keramických dlaždíc na vonkajšie pochôdzne podlahové povrchy (balkóny, terasy,…). Môžeme ho realizovať na nových a stávajúcich objektoch, je použiteľný v individuálnej a bytovej výstavbe ako aj v občianskej a priemyselnej výstavbe, je vhodný pre novostavby ako aj pri obnove stávajúcich budov. JUBIZOLom Horizontal súčasne riešime požiadavky na dostatočnú a účinnú tepelnú ochranu obvodových stien budovy a na vhodnú ochranu podlahových plôch pred pôsobením dažďovej vody a inými vplyvmi životného prostredia. Realizáciou systému JUBIZOL Horizontal účinne riešime zabránenie vzniku tepelných mostov na fasáde vplyvom chladných miest ako sú balkóny a terasy kde dochádza k veľkým tepelným stratám. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o tenkovrstvý systém, na ktorý neaplikujeme podlahy hrúbky 5 alebo viac centimetrov, sa jeho realizáciou, predovšetkým pri rekonštrukciách budov vyhneme veľkým výškam na prechode medzi vonkajšími a vnútornými priestormi. Systém umožňuje vytvorenie jednoduchých podlahových plôch, vyznačuje sa aj rýchlym vyhotovením a pomerne výhodnou cenou.

Tepelnou izoláciou v podlahovom tepelnoizolačnom systéme JUBIZOL Horizontal sú dosky z expandovaného polystyrénu..

 

Podrobnejšie

Komponenty JUBIZOL Horizontal

1

Základný náter - nanesieme so štetcom v jednej vrstve

HYDROSOL Elastic – prášková cementová hydroizolačná zmes

alebo

HYDROSOL Superflex – dvojkomponentná cementová hydroizolačná zmes

2

Lepiaca malta

JUBIZOL Strong fix

3

Tepelná izolácia

EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-DS(N)5-BS250-CS(10)200

Napr. EUROTHERM EPS 200 

4

Dvojdielna plastová rozperná hmoždinka

EJOT Ejoterm STR-U, EJOTHERM - STR U 2G (pre hrúbky EPS > 60mm)*, EJOTHERM - STR U 2G 
(pre hrúbky EPS > 120mm)***
Leskovec Plastično pritrdilo PP**, Pritrdilno sidro PSK**, pritrdilno sidro PPV*,
WKRET-MET LTX**, LTX**

* použitie pri EPS ≥ 60 mm
** použitie pri EPS ≥ 50 mm
*** použitie pri EPS ≥ 80 mm

5

Základná vyrovnávacia vrstva – v troch vrstvách, spodná 2,5 mm, stredná 2,5 a vrchná 1mm

JUBIZOL STRONG FIX – prášková, polymérnymi spojivami vylepšená cementová maltová zmes, požiadavka na pridanie vody ~23%. Zmes je zložená z cementu, minerálnych plnív, polymérnych spojív a špeciálnych prísad. Spotreba 1,5 kg/m2 na hrúbku vrstvy 1 mm (prášok)

6

Armovacia mriežka

JUBIZOL sklotextilná armovacia mriežka

Štandardné mriežky (mriežky zo sklotextilných vlákien veľkosti medzi 3,5 až 4,7 mm). Plošná hmotnosť 160 g/m2

7

Hydroizolácia – v troch vrstvách v celkovej hrúbke 3 mm (do 2. vrstvy osadíme JUBIZOL mriežku)

HYDROSOL Elastic – prášková cementová elastická hydroizolačná zmes

alebo

HYDROSOL Superflex – dvojkomponentná cementová elastická hydroizolačná zmes

8

Lepidlo na keramiku

AKRINOL Elastic - práškové, polymérnymi spojivami vylepšené, cementové lepidlo na keramiku

9

Keramická dlažba

•    Keramické dlaždice čo najbližšie tvarom, pri ktorom pomer dĺžok strán nepresahuje 1:1,5  
•    Odporúčaný rozmer - 30 cm x 30 cm

Dokumenty

Charakteristika 
Novo
Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk