Realizácia detailov JUBIZOL fasády

Technicky správne a kvalitne vyhotovené detaily fasády zabezpečujú minimálne možné tepelné straty, dlhú životnosť a očakávanú technickú bezpečnosť.

Detaily sme prehľadne zatriedili do ôsmich skupín. V každej skupine je pre jednotlivé detaily uvedené jedno alebo viacej možných riešení. Môžete si ich vytlačiť alebo uložiť do počítača.

 

1

Styk fasády s terénom, soklom, podzemnou časťou budovy

Otvorte

2

Ukončenie fasády na balkóne alebo terase

Otvorte

3

Ukončenie fasády pri vikieri, styk fasády so strechou prístavby

Otvorte

4

Nárožia, kúty a hrany špaliet

Otvorte

5

Styk fasády s okennými a dvernými rámami, parapetnými doskami a boxami pre rolety a žalúzie

Otvorte

6

Osadenie popisných tabuliek a nástenných svietidiel, držiakov strešných zvodov, uchytení balkónových zábradlí

Otvorte

7

Styk fasády s podbitím strechy, ukončenie fasády pri atike

Otvorte

8

Dilatácia fasády, styk fasádneho tepelnoizolačného systému s nezateplenou stenou susedného objektu

Otvorte

 

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk