Výhody kúpeľní bez obkladov

Realizácia alebo rekonštrukcia kúpeľne predstavuje pre realizátorov mimoriadnu výzvu. Kúpeľňa je priestor, kde sa ráno začína náš deň a pred spaním aj končí.

V novostavbách už pri navrhovaní a realizácii týchto priestorov im venujeme stále viac pozornosti, pretože chceme vytvoriť moderné prostredie, ktoré pre nás znamená oveľa viac ako len miestnosť určená na hygiénu. Aj tých, ktorým sa svoja kúpeľňa v dome alebo byte už zunovala a želajú si, aby bola priestranejšia a svetlejšia, od renovácie odrádza zásah so zámenou neatraktívnych keramických obkladačiek s neestiteckými škárami alebo bordúrami a súčasne so všetkými nezhodami. Môžete sa upokojiť – dnes si môžeme s novými materiálmi JUB a s menšími stavebnými zásahmi aj v stávajúcich obytných budovách vytvoriť trendovú kúpeľňu, ktorá sa stane obľúbeným priestorom pre váš relax. 

Aby pre investora bola investícia čo najviac ekonomicky opodstatnená, je pred realizáciou potrebné starostlivo si pripraviť návrh, v ktorom budú zohľadnené všetky prvky renovácie alebo výstavby, v prvom rade sú to materiály, kterými budú upravené povrchy miestnosti. Namiesto keramických obkladačiek menšieho alebo väčšieho rozmeru, od seba oddelených rôzne širokými škárami, ktoré boli moderné pred desiatkami rokov, môžeme dnes na vodou a vlhkosťou zaťažené priestory použiť úpravu stien ’microtopping’. To prakticky znamená, že si môžeme predstaviť kúpeľňu so stenovými povrchmi celkom bez keramických obkladačiek, kde na stenové povrchy budú nanesené len vyhovujúce dekoratívne vnútorné farby.

V JUB-e sme vyvinuli tri výrobky zo skupiny HYDROSOL, ktoré ponúkajú optimálnu hydroizoláciu a súčasne výbornú dekoratívnu úpravu stien, jednoduchú na údržbu a odolnú proti mechanickému poškodeniu. Takáto úprava stien nie je len chvíľkový‚ módny‘ trend, pretože pred klasickým systémom keramických obkladačiek má ešte veľa ďalších výhod.

Optimálna hydroizolácia

Optimálna hydroizolácia Základnú hydroizoláciu vykonáme podobne ako pri klasickej realizácii. Do jednokomponentnej vodotesnej hmoty HYDROSOL Express 1K osadíme tesniace pásky a manžety a nanesieme ju na všetky vertikálne a horizontálne povrchy.

   
Obrázok 1: Na všetky styky a prestupy je potrebné do prvej vrstvy hydroizolácie osadiť tesniace pásky a manžety. Potom nanesieme HYDROSOL Express 1K ešte na všetky ostatné (stenové a podlahové) povrchy vo vrstve hrúbky aspoň 1 mm.

Na nasledujúcu vrstvu použijeme dekoratívnu vodotesnú hmotu HYDROSOL Decor base, ktorú môžeme natónovať do viac ako 500 odtieňov podľa vzorkovníka JUB (JUMIX). Za vyhotovenie microtoppingu môžeme hmotu natónovať do jedného alebo dvoch odtieňov a jednoduchou technikou je nanesieme na stenu. Pre hladší a jednofarebný povrch bude potrebné nanesenie vrstvy základnej hmoty HYDROSOL Decor base, nasleduje ešte maľovanie steny vnútornou farbou JUPOL Strong v želanom odtieni.

Výhoda: Pri realizácii kúpeľne so sadrokartónovými doskami je možné styky medzi doskami upraviť dekoratívnou vodotesnou hmotou HYDROSOL Decor base a takto zabezpečiť trvalo elastický styk, ktorá prenesie oveľa väčšie zaťaženie ako klasický systém.

    
Obrázok 2: Vyhotovenie microtoppingu s hmotou  HYDROSOL Decor base.
Obrázok 3: Pre hladké steny je potrebné povrchy vyrovnať s dekoratívnou vodotesnou hmotou HYDROSOL Decor base a potom ich ešte premaľovať.
Obrázok 4: Nanesenie náteru HYDROSOL  Polyurethan 2K.

Na záver nanesieme na povrch HYDROSOL Polyurethane 2K, veľmi odolný polyuretanový dvojkomponentný bezfarebný polomatný náter, ktorý ochráni povrch pred mechanickými poškodeniami a súčasne poskytuje aj dodatočnú vodotesnú ochranu.

Výhoda: Ak nanesieme HYDROSOL Polyurethane 2K ešte na silikónovú alebo MS polymérnu hmotu, tieto tesniace hmoty predĺžia životnosť, zároveň ochránia a znížia možnosť vzniku rias a plesní. 

Dôležitosť správnych materiálov

Je chybou domnievať sa, že pri nanesení správneho záverečného náteru vyriešime všetky problémy s vodoodpudivosťou želaného povrchu. Musíme si uvedomiť, že každý výrobok, ktorý nanášame na základnú omietku alebo na montovanú sadrokartónovú konštrukciu musí byť  vodotesný, resp. celkom vodoodpudivý. Ešte musíme použiť  dobrý záverečný náter ako sú latexové farby alebo polyuretanové alebo epoxidové nátery, v opačnom prípade si voda nájde cestu do spodnej vrstvy, ktorá by sa začala vydúvať.

  
Obrázok 5: Z dôvodu svojich výborných hydrofóbnych vlastností HYDROSOL Polyurethane 2K umožňuje jednoduché čistenie a údržbu.Obrázok 6: Ak pod umývateľnú farbu použijeme obyčajnú vyrovnávaciu hmotu, záverečná vrstva sa za krátky čas začne vydúvať a opadávať.

Jednoduchá sanácia

Sanácia kúpeľne a ostatných povrchov vystavených vode a vlhkosti je vždy náročná, hlučná, prašná a drahá. V prípade, že stávajúci keramický obklad ešte stále dobre drží na podklade (nie je poškodený alebo neopadáva), kúpeľňu môžeme jednoducho, rýchlo a vhodne sanovať prestierkovaním. V tom prípade je kľúčový komponent systému špeciálny náter AKRINOL Super grip. Na stávajúci keramický obklad nanesieme AKRINOL Super grip, náter na hladké a nenasiakavé povrchy, ktorý podstatne zvyšuje drsnosť podkladu a zvyšuje prídržnosť a tým uľahčuje nanášanie nasledovnej vrstvy na povrch. Ak v budove bola vyhotovená vyhovujúca hydroizolácia, na povrch môžeme naniesť len dekoratívnu vodotesnú hmotu HYDROSOL Decor base, inak musíme povrch najskôr natrieť s hydroizoláciou HYDROSOL Express 1K, do ktorej osadíme ešte tesniace pásky a manžety, na záver na túto vrstvu nanesieme ešte dekoratívnu hmotu, ktorú môžeme natónovať alebo povrch len zrovnáme.

V prípade, že sa nám vybraný farebný odtieň alebo dekoratívna technika na stenovom povrchu už nepáči, jednoducho ho premaľujeme alebo na úpravu použijeme inú dekoratívnu techniku. Aj následné rekonštrukčné práce a obnova inštalácií sú omnoho jednoduchšie v porovnaní s klasickým systémom s keramickými obkladmi.

Obrázok7: Rýchla, jednoduchá a cenovo výhodná sanácia kúpeľne s novými trendmi.

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk