Hydroizolácia podporných a oporných betónových múrov

Podporné a oporné múry majú funkčnú ako aj estetickú funkciu. Oporný múr zabraňuje zosuvu terénu, podporný múr zadržuje, resp. podopiera násyp. Pomocou týchto múrov zadržujeme zeminu pred zosunutím, resp. sadaním, zároveň s nimi môžeme vyrovnať terén. Majú aj estetickú funkciu.

Pri samotnej stavbe sa často stáva, že zabudneme vyhotoviť vhodnú (hydro)izoláciu. Z toho dôvodu je betón vystavený tak atmosférickým vplyvom ako aj prenikaniu vody zo zadnej strany múru. To spôsobuje kratšiu životnosť, neestetický vzhľad a poškodenia. Môže dôjsť ku korózii a hrdzaveniu, popraskaniu farby, odpadávania omietok, vylučovaniu solí na povrch a k vzniku škvŕn.

Systémové riešenie HYDROSOL ponúka kvalitné a trvalé vyhotovenie hydroizolácie.

Komponenty systému

Fáza

Výrobok

1

Základný náter: Jukolprimer

2

Hydroizolácia: 3x nanesenie hmoty HYDROSOL Classic

3

Ochrana hydroizolácie: polystyrén a nopová fólia

3

Dekoračná ochrana: 2x farba na betón TAKRIL alebo Elakril

Pri nových podporných múroch má význam vyhotoviť hydroizoláciu na obidvoch stranách konštrukcie, pri rekonštrukcii to veľa krát z dôvodu vysokých nákladov na odkopanie zeminy nie je možné.

Všetky podrobnosti o aplikácii hydroizolácie sú dostupné v brožúre.

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk