Sanácia vnútorných stien po povodniach

Ako môžem sanovať poškodené a navlhnuté vnútorné stenové povrchy po povodniach?

Odpoveď

Spôsob sanácie vnútorných stenových povrchov, ktoré boli poškodené po povodniach, závisí od druhu a intenziti poškodenia, samostatný problém predstavujú povrchy, ktoré boli dalhšiu dobu v kontakte s vodou, znečistenou vyliatym vykurovacím olejom, fekáliami alebo jedovatými a inými nebezpečnými látkami. Postup sanácie takýchto povrchov je náročnejší.

Pri obnovovacom maľovaní stenových a stropných povrchov v priestoroch, kde sa stretávame s rôznymi škvrnami a následkami záplav, musíme najskôr dobre pripraviť podklad na maľovanie. Večšina škvŕn je hydrofilných, čo znamená, že sú rozpustné vo farbách alebo základných náteroch na vodnej báze. Aj v prípade suchých fľakov je ich odstránenie mimoriadne náročné. Pri kontakte s vodou sa látky rozpustia vo vrstve vodnej farby, čím dochádza k ich migrácii cez film v čase aplikácie a schnutia filmu, kde znova vytvárajú fľaky, ktoré zostávajú viditeľné nezávisle od krycej schopnosti farby alebo vrstiev aplikovanej farby.

Priebeh sanácie špinavých alebo navlhnutých vnútorných povrchov stien, ktoré nie sú znečistené vyliatym vykurovacím olejom:

Čistenie, dezinfekcia a schnutie

  • Vnútorné povrchy najskôr dôkladne očistíme. Znečistenie umyjeme prúdom horúceho vodného roztoku s univerzálnymi domácimi čistiacimi prostriedkami, pri odolnejších škvrnách si môžeme pomôcť aj čistením mäkkou kefou. Očistené povrchy umyjeme čistou vodou.
  • Dezinfekciu povrchov, ktoré boli v kontakte s vodou znečistenou fekáliami vykonáme v súlade s pokynmi príslušných hygienických služieb.
  • Schnutie je najrýchlejšie a najefektívnejšie zariadením na vysušenie priestorov alebo intenzívnym vykurovaním a vetraním priestorov. Všetky ďaľšie sanačné zásahy majú zmysel až, keď vlhkosť stenových povrchov klesne pod 5%.
  • Prípadné vyluhované soli, ktoré zostanú po schnutí na povrchu, odstránime kefou.

Sanácia

  • Odstránenie opadávajúcich alebo slabo prídržných vrstiev farieb a opadávajúcich vrstiev vyrovnávacích hmôt maliarskou špachtľou, podľa potreby očistené povrchy aj prebrúsime (najvhodnejšie sú brúsne papiere č. 80 - 120).
  • Nanesenie vyrovnávacej hmoty a základného náteru; očistené a suché povrchy na miestach poškodení opravíme vhodnou vyrovnávacou hmotou. Výber vyrovnávacej hmoty závisí od rozsahu a hĺbky poškodení, hlbšie (hĺbka do 5 cm) vyplníme vyrovnávacou hmotou Hobi kit alebo Nivelin reparatur, väčšie a plytšie (hĺbka do 3 mm) vyrovnáme Jubolinom Classic alebo Jubolinom P-25 Fine, menšie (hĺbka do 3 mm) Jubolinom Reparatur.
  • Blokovanie fľakov: odporúčame jednu alebo dve vrstvy (výnimočne aj tri vrstvy) bielou vnútornou maliarskou farbou JUPOL Block; tá vo veľkej miere už pri prvej vrstve účinne viaže väčšinu ľahko a rýchlo rozpustných látok, neutralizuje aj menej intenzívne olejové škvrny.
  • Dekoračné maľovanie: JUPOL Block je vhodný aj na záverečné maľovanie sanovaných povrchov stien, ak tieto budú v bielej farbe alebo v pastelových farebných odtieňoch. Na maľovanie v intenzívnych odtieňoch odporúčame JUPOL Gold, ktorý vám natónujeme vo viac ako 10.000 odtieňoch na ktoromkoľvek miešacom zariadení JUMIX u špecializovaných predajcov s farbami JUB.
Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk