História JUB-u

Začiatky

Začiatky výroby minerálnych farieb v miestach sídla dnešnej spoločnosti siahajú do roku 1875, keď Viktor Gale, majiteľ mlynov na obilie, začal mlieť rôzne zafarbené minerály tzv. minerálne farby. Najčastejšou surovinou na výrobu maliarskych farieb v tej dobe boli sadze, červená krieda, uhlie, vápno, oxid olovnatý, oxid železitý a iné oxidy. Za účelom prídržnosti týchto farieb k povrchu bolo do nich neskôr pridávaný olej, masť, glej a iné látky, ktoré dnes nazývame spojivá.

 

 

 

 

Obdobie do roku 1945

V priebehu histórie JUB rozvíjal výrobu pri viacnásobnej zmene majiteľov spoločnosti. V roku 1919 sa ako názov spoločnosti prvý krát začalo používať JUB, ktorý sa zachoval dodnes. Medzi dvomi svetovými vojnami bol JUB už uznávaná výrobňa farieb, ktorá svoje výrobky predávala v celom Juhoslovanskom kráľovstve. V priebehu 2. svetovej vojny výrobňa nejaký čas nepracovala, po vojne bola obnovená celá výroba, ktorá za desať rokov znova dosiahla objem spred začiatku vojny.

 

 

  

 

Obdobie do roku 1990

Po vojne nasledoval stabilný rozvoj spoločnosti, ktorý dosiahol najvyššiu úroveň v roku 1990 s rekordným objemom výroby 50.000 ton a so 60 percentným tržným podielom v bývalej Juhoslávii v oblasti disperzných farieb.

 

 

 

 

 

Obdobie do roku 2010

Rozpad Juhoslávie a osamostatnenie Slovinska znamenalo pre JUB jedno z najťažších období vo svojej histórii. Stratili sme totiž viac ako polovicu trhu a cez noc sme sa museli obrátiť na rozvinité a konkurenčné európske trhy. Sústredili sme sa na stredoeurópsky trh a postupne sme sa vrátili na tradičné trhy. Tak sme už v roku 1996 znova dosiahli predajné objemy z čias pred rozpadom Juhoslávie. Zákonom o transformácii vlastníctva spoločností sa JUB v roku 1994 stal prvou akciovou spoločnosťou podľa Zákona o privatizácii v Slovinsku. Z hľadiska objemu výroby bol pre JUB prelomovým rokom rok 2004, pretože v tomto roku sme prvý krát v histórii spoločnosti vyrobili a predali magických 100.000 ton výrobkov, súčasne sme v tom roku otvorili aj prvý vlastný výrobný závod v zahraničí – v Šimanovciach pri Belehrade v Srbsku.

 

 

 

 

Obdobie po roku 2010

Ďalším dôležitým medzníkom v našej histórii bol rok 2010, keď sme postavili Technologicko výskumné centrum JUB d.o.o. a rok 2012, keď sme otvorili závod na výrobu tepelnoizolačných dosiek z polystyrénu a systémových dosiek JUBIZOL. Polystyrén predávame pod vlastnou obchodnou značkou EUROTHERM. Týmto krokom sme otvorili novú kapitolu vo výrobnom sortimente Skupiny JUB a naša ponuka je tak komplexnejšia a upevnili sme naše smerovanie k dlhodobej energetickej účinnosti.

 

 

 

 

Dnes sa JUB vyznačuje modernou automatizovanou a robotizovanou výrobňou, vysokou produktivitou, ekologickým povedomím a zameraním výroby so všetkými vyhovujúcimi certifikátmi, moderným energetickým zariadením, najmodernejším vlastným vývojom výrobkov a informačnými technológiami, najvyšším bonitným ratingom, vysokým pracovným a sociálnym štandardom zamestnancov.

 

 

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk