Sanácie a renovácie

Renovačná omietka

Renovačná omietka

Renovačná omietka

Mikroarmovaná fasádna vyrovnávacia hmota

JUBOSAN NHL Base 110

JUBOSAN NHL Base 110

JUBOSAN NHL Base 110

Sanačný postrek pre nasiakavé povrchy

JUBOSAN NHL Base 111

JUBOSAN NHL Base 111

JUBOSAN NHL Base 111

Sanačný postrek pre nenasiakavé povrchy

JUBOSAN NHL Fill 120

JUBOSAN NHL Fill 120

JUBOSAN NHL Finish 130

JUBOSAN NHL Finish 130

JUBOSAN NHL Finish 130

Vápenná sanačná vyrovnávacia hmota

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk