Vyrovnávacie hmoty

Zoznam vyrovnávacích hmôt

JUBOLIN Reparatur

JUBOLIN Reparatur

Vnútorná vyrovnávacia hmota v tube

Jubolin Classic

JUBOLIN Classic

JUBOLIN Classic

Vnútorná vyrovnávacia hmota

Jubolin P 25 Fine

JUBOLIN P 25 Fine

JUBOLIN P 25 Fine

Vnútorná vyrovnávacia hmota pre strojné a ručné nanášanie

Jubolin P 50 Extra fine

JUBOLIN P 50 Extra fine

JUBOLIN P 50 Extra fine

Vnútorná vyrovnávacia hmota pre strojné a ručné nanášanie

JUBOLIN P 15 Fill & Fine

JUBOLIN P 15 Fill & Fine

JUBOLIN P 15 Fill & Fine

Viacúčelová vyrovnávacia hmota na strojné a ručné nanášanie

JUBOLIN Thermo

JUBOLIN Thermo

Izolačná vnútorná vyrovnávacia hmota

JUBOGLET Universal 0-8

JUBOGLET Universal 0-8

JUBOGLET Universal 0-8

Vnútorná sadrová vyrovnávacia hmota

JUBOGLET Nivelin

JUBOGLET Nivelin

JUBOGLET Nivelin

Cementová vnútorná vyrovnávacia hmota

JUBOGLET Nivelin D

JUBOGLET Nivelin D

JUBOGLET Nivelin D

Vápennocementová vyrovnávacia hmota

JUBOGLET Hobby kit

JUBOGLET Hobby kit

JUBOGLET Hobby kit

Reparačná sadra

JUBOFLOOR 1-10

JUBOFLOOR 1-10

Samonivelačná podlahová vyrovnávacia hmota

NIVELIN disperzný tmel

NIVELIN disperzný tmel

Vnútorná disperzná stierka

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk