Vyrovnávacie hmoty

Zoznam vyrovnávacích hmôt

JUBOLIN Reparatur

JUBOLIN Reparatur

Vnútorná vyrovnávacia hmota v tube

Jubolin Classic

JUBOLIN Classic

JUBOLIN Classic

Vnútorná vyrovnávacia hmota

Jubolin P-25 Fine

JUBOLIN P-25 Fine

JUBOLIN P-25 Fine

Vnútorná vyrovnávacia hmota pre strojné a ručné nanášanie

Jubolin P-50 Extra fine

JUBOLIN P-50 Extra fine

JUBOLIN P-50 Extra fine

Vnútorná vyrovnávacia hmota pre strojné a ručné nanášanie

JUBOLIN Thermo

Izolačná vnútorná vyrovnávacia hmota

JUBOGLET Universal 0-8

JUBOGLET Universal 0-8

JUBOGLET Universal 0-8

Vnútorná sadrová vyrovnávacia hmota

JUBOGLET Nivelin

JUBOGLET Nivelin

JUBOGLET Nivelin

Cementová vnútorná vyrovnávacia hmota

JUBOGLET Nivelin D

JUBOGLET Nivelin D

JUBOGLET Nivelin D

Vápennocementová vyrovnávacia hmota

JUBOFLOOR 1-10

Samonivelačná podlahová vyrovnávacia hmota

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk