Ochrana betónu

Príručka výrobkov pre betónové povrchy

Betón je jedným z najpoužívanejších materiálov v stavebníctve. Používa sa pri výstavbe cestnej a vodnej infraštruktúry ako aj pri výstavbe obytných budov. K rozšíreniu použitia betónu prispeli jeho dobré vlastnosti ako sú dlhá životnosť, dobré fyzikálne a mechanické vlastnosti, a ľahká spracovateľnosť.

V modernej architektúre je beton veľmi obľúbený aj ako záverečná vrstva, pretože pôsobí veľmi esteticky, je k dispozícii v rôznych tvaroch, s rôznou štruktúrou a v rôznych farbách. Ak chceme aby si betón zachoval dlhodobo svoju funkčnosť a vzhľad, potrebuje správnu ochranu a starostlivosť.

Mnohé betónové povrchy začnú časom vykazovať viditeľné znaky degradácie, ktoré môžu byť dôsledkom realizácie, spôsobu vyhotovenia a zretia betónu alebo zaťažením zo životného prostredia.

Správna štruktúra a realizácia môžu vo veľkej miere zabrániť poškodeniam betónu. Pomocou vhodných materiálov na ochranu a sanáciu betónových povrchov tieto dodatočne ochránime.

V ponuke JUB-u je viacej riešení na ochranu betónových povrchov, najznámejší náter je určite TAKRIL.

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk