JUBIZOL Passive

Riešenia pre vzduchotesnú výstavbu

Popis

Systém JUBIZOL Passive

JUBIZOL PASSIVE je realizácia fasády JUBIZOL, kde sú detaily konštruované a optimalizované pre použitie v pasívnej alebo nízkoenergetickej výstavbe. Tieto štandardizované detaily slúžia ako pomôcka, resp. návod pre architektov, investorov a zhotoviteľov, aby bez vlastných chýbajúcich výpočtových postupov a konštruovania jednotlivých detailov, s ich použitím dosiahli vzduchotesnosť budov bez tepelných mostov.

Výhody systému:

  • 10-krát menšia spotreba energie ako pri priemerných stávajúcich budovách;
  • zabraňuje vzniku tepelných mostov a tým možnosti vzniku plesní vo vnútorných priestoroch a zabezpečuje väčšiu pohodu bývania.
  •  

Systém je preverený a schválený zo strany Passivhaus inštitútu, ako aj konzorciom Pasivny dom. 

      

Systém je možné použiť pri masívnych konštrukciách rodinných a obytných domov, administratívnych a priemyselných budovách, je vhodný tak prea novostavby ako aj (niektoré detaily) pri obnove stávajúcich budov. Tepelnou izoláciou vo fasádnom tepelnoizolačnom systéme JUBIZOL PASSIVE sú dosky z grafitového expandovaného polystyrénu. V pasívnej výstavbe sú možné nasledovné fasádne systémy JUBIZOL:

    JUBIZOL STRONG
•    JUBIZOL PREMIUIM
•    JUBIZOL EPS 

Možný výber materiálov, ich spotreba a správne postupy realizácie sú uvedené v systémových listoch pre menované systémy JUBIZOL.

 

Výstavba v pasívnom štandarde

Pasívne budovy môžu byť rodinné domy alebo obytné budovy, administratívne budovy, školy, športové haly, materské školy... Štandard pasívnej budovy nie je obmedzený účelom, ani veľkosťou objektov. Vysoký štandard bývania sa pri takejto výstavbe dosiahne technickými opatreniami obalu budovy a domovou technikou. To si okrem vetrania s rekuperáciou tepla, nevyžaduje nové komponenty, ale je to zásadne odlišný prístup ako pri klasickej výstavbe, pretože je potrebná súčinnosť rôznych odborov už v počiatočnej fáze projektovania. Pritom pre pasívne budovy optimizujeme tepelný obal, aby sme dosiahli čo najmenšie tepelné straty, pričom sa snažíme dosiahnuť optimálne solárne zisky. Budova musí byť konštrukčne pomerne jednoduchá, funkčná vyhovujúca pre užívateľa. Vo fáze projektovania sa navrhujú všetky opatrenia a riešenia pre vzduchotesnú výstavbu bez tepelných mostov. Takýmto spôsobom dosiahneme veľmi nízku spotrebu energie pre prevádzku budovy, pretože tá je v porovnaní s novostavbami, zrealizovanými podľa súčasne platných predpisov, o tri až štyrikrát nižšia. Vzhľadom na súčasný priemerný bytový fond je spotreba energie o viac ako desaťkrát nižšia. Ak pri navrhovaní pasívnej budovy zanedbáme len jednu oblasť alebo ak neskoršia realizácia nie je dostatočne kvalitne vyhotovená, budova nebude spĺňať prísne kritériá požadovanej normy a neposkytne želaný komfort.

Tepelné mosty pri výstavbe v pasívnom štandarde

Tepelné mosty sú miesta na vonkajšom obale budovy, kde je tepelný odpor podstatne nižší ako tepelný odpor na susedných miestach. To znamená, že v mieste tepelného mostu je v zimnom období tepelný tok z vnútorného, vykurovaného priestoru do vonkajšieho prostredia veľmi zvýšený. Na takom miestu je preto teplota vnútorného povrchu obalu budovy znížená, dôsledkom čoho je nebezpečenstvo kondenzácie vodnej pary na povrchu a vzniku plesní. Kvôli tepelným mostom je v letnom období tepelný tok do interiéru budovy väčší. Tepelné mosty tak môžu mať veľký vplyv na spotrebu energie na vykurovanie a chladenie budovy a zvyšujú možnosť vzniku škodlivých mikroorganizmov, preto chceme ich vplyv znížiť v čo najväčšej miere.

Základnou zásadou, ktorú si vyžadujú štandardné pasívne budovy, je konštruovanie detailov bez tepelných mostov, pretože tie vzhľadom na požadované veľmi malé konečné straty, môžu predstavovať veľký podiel strát a ohrozujú koncept pasívnej budovy. Kontrolu a vhodnosť jednotlivých detailov a materiálov v systéme pre výstavbu v pasívnom štandarde vykonáva Passivhaus institut z Nemecka, ktorý v prípade vhodnosti vydá o tom aj certifikát.

Charakteristika 
Passive House Institute
Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk