JUBOFLOOR 1-10

Samonivelačná podlahová vyrovnávacia hmota

Popis

TOP VÝBER na prípravu, resp. jemné vyrovnanie všetkých druhov cementom spevnených podlahových povrchov (cementové potery, betón, terazzo a pod.), pred lepením textilných, plastových krytín, parkiet a iných podlahových krytín.

Samonivelačná podlahová vyrovnávacia hmota, ktorá sa používa na jemné vyrovnávanie všetkých druhov cementom spevnených podlahových povrchov (cementových poterov, betónu, terazza a pod.) pred lepením textilných, plastových (linoleum, guma a pod.) krytín, parkiet a iných podlahových krytín v obytných budovách, kde užitočné zaťaženie podláh nie je väčšie ako 150 kg/m2.

Hrúbka vrstvy 1 - 10 mm.

Vlastnosti

 • Hrúbka vrstvy do 10 mm
 • Dobrá rozlievateľnosť a 'self-healing“ efekt
 • Dlhá doba spracovania (cca 20 min.), rýchle schnutie a tvrdnutie
 • Malé zmrašťovanie
 • Dobrá prídržnosť k podkladu
 • Hladký povrch bez prasklín a pórov
 • Homogénna v celom priereze
 • Veľká pevnosť v tlaku a pevnosť v ohybe
 • JUBOFLOOR 1-10: CT-F7-C20;
 • Svetlo šedá

Výhody pre investora / realizátora

 • Ideálna na vyrovnanie nerovných povrchov
 • Rýchla ďalšia úprava
 • Dlhá doba spracovania
 • Veľmi dobrá rozlievateľnosť

 

Podrobnejšie

Príprava a aplikácie 
HladidloŠpachtľaMiešanieNáradie umyjeme vodou

Spotreba

1,5 kg/m2 na vrstvu hrúbky 1 mm

Hrúbka vrstvy (mm)

1 - 10

Pochôdznosť (hod.)

~12

Balenie

Vrecia 25 kg.

Pred použitím si pozorne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

m2
0 kg
Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk