JUBIZOL EPS F Strong - S0

Fasádny EPS premium s veľkou vodoodpudivosťou

Popis

EPS-EN 13163 L2-W2-T1-S2-P3-CS(10)100-TR150-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)1-WD(V)1
 

Doska z expandovaného polystyrénu EPS F STRONG premium  premium sa vyznačuje výnimočnou vodoodpudivosťou z dôvodu uzatvorenej štruktúry expandovaných guličiek a plní funkciu mechanickej ochrany hydroizolácie a tepelnej ochrany budovy.
Zvlášť vhodný na realizáciu  sokla fasády, resp. na izoláciu podzemných častí budovy, klasických a obrátených plochých striech. Optimálna a ekonomická tepelná ochrana obvodových stien pod a nad terénom.

Vlastnosti

 • uzavretá štruktúra buniek - nenasiakavý;
 • výborný tepelný izolant;
 • odolný a trvácny;
 • má dobré mechanické vlastnosti pri malej hmotnosti;
 • šetrný k životnému prostrediu;

Výhody pri aplikácii

 • rebrový raster na povrchu zabezpečuje dobrú prídržnosť lepidiel
 • obojstranne štruktúrovaný povrch pre výbornú prídržnosť lepidiel a mált;
 • rozmerovo stály;
 • nedráždi a nedrobí sa;
 • jednoduchá aplikácia.

 

 

Podrobnejšie

Technické údaje

 • šírka / dĺžka: 50 / 100 cm;
 • hrúbka dosiek: 2 až 30 cm;
 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,037 W/mK;
 • reakcia na oheň (EN 13501-1): E , v JUBIZOL systéme B-s1, d0;
 • nasiakavosť: < 2 %;
 • pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 150 kPa.

 

Pred použitím si pozorne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

Charakteristika 
JUBIZOL - Energy saving system

JUBIZOL Engineering

Vstúpte
Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk