Udržiavanie JUBIZOL fasády

Obnovovacie maľovanie

Pre očakávanú životnosť JUBIZOL fasády je predpokladané obnovovacie maľovanie, ktoré závisí od jednotlivých druhov fasádneho systému. V tabuľke uvádzame odporúčané obdobie na obnovovacie maľovanie pre každý z fasádnych systémov JUBIZOL.

 

Fasádny systém

Odporúčané obdobie na obnovovacie maľovanie

JUBIZOL EPS

obnovovacie maľovanie najneskôr po každých 10 rokoch

JUBIZOL MW

obnovovacie maľovanie najneskôr po každých 10 rokoch

JUBIZOL Premium

obnovovacie maľovanie po 12 rokoch

JUBIZOL Strong

obnovovacie maľovanie po 12 rokoch

JUBIZOL Micro Air

obnovovacie maľovanie po 10 - 12 rokoch

 

Fasádny povrch sa za túto dobu čiastočne zmyje, zašpiní a mierne zbledne, takže mu novým premaľovaním vrátime aj vyhovujúci estetický vzhľad. Dôsledkom neskorého obnovovacieho premaľovania sú po­škodenia omietky. Náklady na sanáciu takýchto poškodení spravidla presahujú náklady udržiavacieho premaľovania.

V našom výrobnom programe máme rôzne fasádne farby na obnovovacie maľovanie hladkých a drsných povrchov. Podľa druhu, kvality, veku a stavu fasádneho podkladu si môžeme vybrať z veľmi alebo stredne paropriepustných a veľmi alebo stredne vodoodpudivých farieb.

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk