Tehnologicko výskumné centrum JUB

Zriadenie

Technologicko výskumné centrum JUB d.o.o. (skrátene TRC JUB ) bolo zriadené 1.1.2008 pri reorganizácii spoločnosti JUB na základe požiadaviek trhu a uvedomenia si, že budúcnosť spoločnosti je len v silnom vlastnom vývoji. Vzniklo z oddelenia vývoja spoločnosti JUB d.d. a dnes je jednou z dcérskych spoločností skupiny JUB, materskej spoločnosti JUB-H d.d. TRC JUB zamestnáva viac ako 35 mladých odborníkov prírodných vied, najmä z oblasti chémie a stavebníctva, od technikov a inžinierov po magistrov a doktorov.

Poslanie a činnosti

Poslaním TRC  JUB je "Vytvárať inovatívne, energeticky úsporné a pre životné prostredie a spotrebiteľa šetrné výrobky a technológie na ochranu, obnovu a údržbu budov."

Hlavnými úlohami centra sú vývoj výrobkov a technológií pre povrchové úpravy v stavebníctve a školenia a vzdelávanie v tejto oblasti, tak pre potreby skupiny JUB ako aj pre svojih partnerov.

V JUB TRC má priestory JUB Akadémia s moderne vybavenými priestormi. Na školenia a vzdelávanie máme k dispozícii učebný polygón a demo dom, na ktorých môžeme prezentovať kompletnú paletu našich výrobkov, ich správnu aplikáciu a správnu realizáciu najnáročnejších stavebných detailov.

Udržateľnosť a inovácie

Budova TRC JUB je energeticky efektívna a inovatívna tak po stránke interiéru ako aj exteriéru. Južná fasáda objektu je výskumný fasádny polygón, jedinečné takéto laboratórium na štúdium tepelnoizolačných systémov v Európe. Mimoriadne dôležitou súčasťou centra sú klimatické komory, špeciálnou atrakciou centra je »dom v dome«, tzv. demo dom na otočnej doske, ktorý má výšku z prízemia až na prvé poschodie. Používame ho na vzdelávacie účely a ako priestor pre výskumné a vývojové práce pri štúdiu náročných technických riešení. Vo väčšej časti vnútorných priestorov budovy TRC JUB sú chemické vývojové laboratóriá.

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk