JUBIZOL EPS F Graphite - G0

Šedý fasádny EPS s rovnými hranami
JUBIZOL EPS F Graphite

Popis

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS125-CS(10)80

Doska z expandovaného polystyrénu (EPS) s prísadou grafitu na tepelnú izoláciu v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými omietkami pri novostavbách, ako aj pri obnove fasád stávajúcich objektov. Zvláštnosťou grafitového EPS sú použité častice grafitu, ktoré odrážajú teplo a tým podstatne znižujú prenos teploty. V porovnaní s bielym EPS majú pri rovnakej hrúbke lepšie tepelnoizolačné vlastnosti o 20%. Hlavne použiteľná na miestach, kde je potrebná menšia hrúbka tepelnej izolácie z dôvodu vzhľadu vonkajších parapetných dosiek, terás, balkónov...

Vlastnosti

 • o 20% lepší tepelný izolant
 • v porovnaní s bielym EPS;
 • malá nasiakavosť;
 • odolný a trvácny;
 • priepustný pre vodnú paru;
 • má dobré mechanické vlastnosti pri malej hmotnosti;
 • znižuje možnosť vzniku kondenzácie na povrchu vnútorných stien fasád;
 • optimálna a ekonomická tepelná ochrana obvodových stien;
 • šetrný k životnému prostrediu.

Výhody pri aplikácii

 • výborná prídržnosť s lepidlami a maltami;
 • rozmerovo stály;
 • nedráždi a nedrobí sa;
 • jednoduchá aplikácia.

 

Podrobnejšie

Technické údaje

 • šírka / dĺžka: 50 / 100 cm;
 • hrúbka dosiek: 1 až 30 cm;
 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/mK;
 • faktor difúzneho odporu μ: 20 - 40;
 • reakcia na oheň (EN 13501-1): E , v JUBIZOL systéme B-s1, d0;
 • nasiakavosť: < 2 %;
 • pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 150 kPa.

 

Dôležité

Tepelnoizolačné dosky nesmú byť vystavené priamym slnečným lúčom. Pri lepení tepelnoizolačných dosiek na podklad je povinné použitie ochranných závesov.

Pred použitím si pozorne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

Charakteristika 
JUBIZOL - Energy saving system

JUBIZOL Engineering

Vstúpte
Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk