Príprava podkladu

JUBIZOL Unigrund

JUBIZOL Unigrund

JUBIZOL Unigrund

Univerzálny základný náter pod dekoračné omietky

JUKOL Primer

Špeciálny hĺbkový základný náter

REVITAL Primer

Egalizačný základný náter na premostenie mikro trhlín

SILICATE Primer

SILICATE Primer

SILICATE Primer

Silikátový základný náter

SILICONE Primer

SILICONE Primer

SILICONE Primer

Silikónový základný náter

JUBOGLET Strong

JUBOGLET Strong

JUBOGLET Strong

Dvojzložková cementová fasádna vyrovnávacia hmota

AKRIL Emulzia

Akrylátový základný náter

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk