Rýchly prehľad základných náterov

Rýchly prehľad základných náterov

 

Základný náter

AKRIL Emulzia

JUKOL Primer

SILICONE Primer

SILICATE Primer

REVITAL Primer

JUBOSIL GF

VEZAKRIL Primer

Použitie

Interiér/exteriér

Interiér/exteriér

Exteriér

Interiér/exteriér

Exteriér

Interiér

Interiér/exteriér

Špeciálna funkcia

Najčastejší a všestranne používaný náter

Špičková penetrácia a výborné spevnenie podkladu

Zvyšuje vodoodpudivosť Zachováva paropriepustnosť 

Vytvára pevnú väzbu s vápnom v minerálnych podkladoch

Výborne premosťuje vlasové trhliny do cca 0,3 mm

Krycí základný náter

Zvyšuje drsnosť podkladu

Odporúčame

Pre všetky druhy podkladov pred maľovaním s akrylátovými fasádnymi a vnútornými farbami a pred nanášaním vyrovnávacích hmôt.

Na veľmi nasiakavé stavebné podklady (betón, vláknocementové a sadrokartónové dosky, pórobetón, sadrové omietky).

Pre všetky druhy minerálnych fasádnych povrchov pred nanášaním silikónových fasádnych farieb.

Pre všetky druhy vnútorných a vonkajších vápenných a vápenno-cementových podkladov.

Na vlasovo popraskané omietky, jemné a drsné/rustikálne podklady.

Na sadrokartónové dosky, sadrové omietky, staré podklady a pred maľovaním s menej krycími disperznými farbami.

Na veľmi hladké povrchy, na ktorých chceme zabezpečiť výbornú prídržnosť (vláknocementové, OSB dosky, sadrokartónové dosky, hladký betón).

 

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk