Sanácia vlhkých stenových povrchov

Vlhkosť je hlavný problém, ktorý sa objavuje z dôvodu nesprávne zrealizovanej hydroizolácie. Hlavnými zdrojmi sú zemná a atmosférická vlhkosť (dážď alebo sneh) a vlhkosť, ktorá sa objavila vplyvom kondenzácie vodnej pary.

Trojzložkový systém Jubosan WTA ponúka funkčné a estetické riešenie problémov, ktoré vznikajú pri problémoch s vlhkosťou. Unikátne zloženie materiálov umožňuje, aby sa soli, ktoré prechádzajú cez steny, začali ukladať v samotnom systéme, a tak sa nevyplavovali na povrchu steny.  

So sanačným systémom WTA JUBOSAN bude váš dom alebo budova dostatočne chránená pred vlhkosťou, vzhľad fasádnych alebo vnútorných povrchov bude obnovený do pôvodného stavu.

Systém JUBOSAN WTA pozostáva z:

  • JUBOSAN W110 sanačný postrek
  • JUBOSAN W120 podkladná sanačná omietka
  • JUBOSAN W130 sanačná omietka

Vhodný na sanáciu vonkajších a vnútorných stien.

 

Systém Jubosan WTA

Pred sanáciou

Po sanácii

 

Postup aplikácie

Krok

Výrobok

1

Podľa potreby, resp. vzhľadom na možnosti vykonáme hydroizoláciu vonkajšej strany základov a základovej dosky vo vnútri objektu:

2

JUBOSAN W110 sanačný postrek WTA

3

JUBOSAN W120 podkladná sanačná omietka WTA

4

JUBOSAN W130 sanačná omietka WTA

5

JUBIZOL Fini omet 1,0 alebo JUBOGLET Nivelin D (podľa potreby)

6

Paropriepustná fasádna farba (REVITAL Color silicate alebo REVITAL Color AG)

7

Paropriepustná vnútorná farba (JUPOLJUPOL Bio silicate, JUPOL Citro)

 Viacej o postupe aplikácie si prečítajte v brožúre a v technickej dokumentácii výrobkov.

Komponenty systému

 

JUBOSAN W110 - Sanačný postrek WTA

JUBOSAN W120 - Podkladná sanačná omietka WTA

JUBOSAN W130 - Sanačná omietka WTA

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk