Stavebná fyzika a kotvenie

Výpočtový program »JUBIZOL Engineering« vám umožňuje rýchly výpočet úspory nákladov na vykurovanie a potrebné hrúbky tepelnej izolácie v súlade s požiadavkami Vyhlášky o energetickej hospodárnosti budov. Program ponúka aj podrobnejší pohľad na stavebnú fyziku stavebných konštrukcií (prestup tepla a difúzia vodnej pary), pomoc pri výbere správneho fasádneho systému a stavebné detaily.

JUBIZOL Engineering

Vstúpte
Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk