Systémy riadenia

Politika životného prostredia, zdravia a bezpečnosti je neoddeliteľnou súčasťou obchodnej politiky a organizačnej kultúry spoločnosti JUB. Kvalita výrobkov a služieb a neustále zlepšovanie procesov patria medzi kľúčové strategické usmernenie spoločnosti. Pri presadzovaní týchto zásad sa riadime integrovaným systémom riadenia so získanými certifikátmi.

ISO 9001: 2015

Spoločnosť JUB získala Certifikát systému manažérstva kvality v roku 1998. Získaný certifikát významne prispel k efektívnemu riadeniu procesov a zabezpečovaniu kvality výrobkov a tým zvýšil spokojnosť našich zákazníkov pri využívaní výrobkov a služieb.

 

ISO 14001: 2015

Certifikát systému enviromentálneho manažérstva ISO 14001 spoločnosť JUB získala v roku 2001. Získaný certifikát významne prispel k zvýšeniu ekologického povedomia všetkých zamestnancov vrátane vrcholového manažmentu. V spoločnosti neustále dbáme na zabraňovanie a znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie. Každý rok zahrňujeme enviromentálne programy do ročných plánov a plánov rozvoja. Legislatívne požiadavky spĺňame v plnom rozsahu a usilujeme sa o neustále zlepšovanie. V spoločnosti sa snažíme, aby aj jednotlivci prispievali k ochrane životného prostredia.

OHSAS 18001: 2007

Certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sme získali v roku 2006. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov je jedna z najdôležitejších úloh v spoločnosti. Bezpečné a zdravé pracovné prostredie zvýšilo spokojnosť zamestnancov. Zamestnanci sú motivovaní starať sa o svoju vlastnú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Svoje pripomienky a návrhy predkladajú svojim nadriadeným alebo bezpečnostnému technikovi.

ISO 50001: 2011

Norma pre správu energie pomáha organizáciám vytvoriť systémy a postupy potrebné na zvýšenie energetickej efektívnosti.

PROGRAM ZODPOVEDNÉHO KONANIA (POR)

K Programu zodpovedného konania sme pristúpili  v roku 1999.

Program zodpovedného konania je dobrovoľná medzinárodná iniciatíva vypracovaná a prijatá združením chemického priemyslu s cieľom zlepšenia účinkov na zdravie zamestnancov, bezpečnosť pri práci a vplyvov na životné prostredia. V rámci zodpovedného konania sme zvýšili starostlivosť o zdravie, bezpečnosť a životné prostredie, dodatočne motivovali zamestnancov na neustále zlepšovanie a zlepšenie komunikácie v a mimo chemického priemyslu.

ISO 9001(pdf , 92.51 KB)
ISO 14001(pdf , 92.93 KB)
ISO 50001(pdf , 91.52 KB)
OHSAS 18001(pdf , 91.98 KB)
Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk