Lamely z minerálnej vlny

Lamely z minerálnej vlny na tepelnú izoláciu fasád

Popis

MW-EN13162-T5-DS(TH)-TR80-WS-MU1,2

Fasádne lamely používame na tepelnú izoláciu obvodových stien v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými omietkami. Z dôvodu kolmo orientovaných vlákien má lamela vysokú pevnosť v ťahu.

Vlastnosti

 • vysoká pevnosť v ťahu;
 • veľká tepelnoizolačná schopnosť;
 • požiarna ochrana objektu;
 • výborná paropriepustnosť;
 • dobré ohýbanie lamely, je vhodná na izoláciu zaoblených fasád, stĺpov...;
 • jednoduchá a rýchla aplikácia;
 • vhodná pre novostavby a obnovy budov (potrebná rovinnosť podkladu je +/- 1 cm na 4 m);
 • certifikované v autorizovanom inštitúte pre stavebné izolácie FIW München;
 • kontaktný zatepľovací systém s lamelami z minerálnej vlny má ETA podľa ETAG 004.

Podrobnejšie

Technické údaje

 • rozmery lamiel: 1200 x 200 mm;
 • hrúbka lamiel: 40 až 260 mm;
 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,040 W/mK;
 • faktor difúzneho odporu μ: 1;
 • reakcia na oheň (EN 13501-1): A1;
 • pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 80 kPa

 

Pred použitím si pozorne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

Charakteristika 
JUBIZOL - Energy saving system

JUBIZOL Engineering

Vstúpte
Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk