Maľovanie betónových povrchov

Ak chceme, aby si betón trvale zachoval svoju funkčnosť a vzhľad, potrebuje adekvátnu ochranu.

Popis problému/riešenie Najčastejšie používaný systém - kroky a výrobky

Maľovanie nezaťažených betónových povrchov

Základný náter: Jukolprimer

 

Záverečný náter: Takril

Maľovanie zaťažených (podlahových) betónových povrchov

Príprava podkladu: pred nanesením záverečnej vrstvy je potrebné podlahu dôkladne očistiť.

 

Záverečný náter: Epoksil

 

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk