Nahlásenie nekalých praktík v Skupine JUB

Skupina JUB v rámci svojho záväzku v oblasti dodržiavania etiky, integrity a transparentnosti poskytuje každému ľahko prístupný komunikačný kanál na nahlásenie: nevhodného správania alebo konania, porušovania zákona, neplnenia záväzkov spoločnosti JUB alebo porušenia interných pravidiel a postupov
v spoločnosti JUB. S cieľom predchádzať a sankcionovať nezákonné a/alebo neetické konanie v aktivitách Skupiny JUB, vyzývame všetky osoby (interných a externých oznamovateľov/whistleblowerov), ktoré majú podozrenie na akékoľvek nezrovnalosti alebo nezákonné konanie v obchodných aktivitách skupiny JUB alebo jej zamestnancov, aby takéto skutočnosti nahlásili.
Táto webová stránka je určená pre všetkých oznamovateľov/whistleblowerov, bez ohľadu na to, či sú zamestnancami spoločnosti JUB (stáli, dočasní alebo príležitostní pracovníci) alebo zástupcami iných zainteresovaných strán (dodávatelia, obchodní partneri, spotrebitelia alebo iné osoby).

Často kladené otázky (FAQ)

Podávam oznámenie

Max upload size 2 MB.
Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk