XPS dosky

Fasádna doska z extrudovaného polystyrénu

Popis

XPS-EN 13163-T1-CS-(10)300-DS(TH)-WL(T)1,5-MU50

Doska z extrudovaného polystyrénu (XPS), odolná proti mechanickému zaťaženiu, nenasiakavá tepelnoizolačná doska s obojstranne štruktúrovaným povrchom pre lepšiu prídržnosť mált, lepidla a betónu. Používa sa na exponovaných fasádach, sokloch, špaletách.

Vlastnosti

 • veľmi nízka nasiakavosť materiálu;
 • dobrá prídržnosť s lepidlami a základnými omietkami;
 • výnimočná pevnosť v tlaku a v ťahu;
 • veľká odolnosť proti mechanickému zaťaženiu;
 • európske technické osvedčenie pre fasády (ETICS);
 • vyhovujúca paropriepustnosť.

 

Podrobnejšie

Technické údaje

 • šírka / dĺžka: 60 / 125 cm;
 • hrúbka dosiek: 2 až 12 cm;
 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W/mK;
 • faktor difúzneho odporu μ: 50;
 • prípustné rovnomerné zaťaženie: 4000 kg/m2;
 • reakcia na oheň (EN 13501-1): E;
 • pevnosť v tlaku: 200 - 300 Kpa (10 % def.);
 • pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: >400 kPa.

 

Pred použitím si pozorne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

Charakteristika 
JUBIZOL - Energy saving system

JUBIZOL Engineering

Vstúpte
Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk