Príslušenstvo k zatepľovacím systémom JUBIZOL

Príslušenstvo k zatepľovacím systémom

Popis a oblasť použitia

JUBIZOL soklový profil

 • používame ho pre presné a jednoduché založenie tepelnoizolačných dosiek do roviny;
 • na presné založenie vertikálnej roviny fasády;
 • okapová hrana zabraňuje možnosti zatekania vody do oblasti sokla fasády;
 • umožňuje presné vyhotovenie okapovej hrany ako aj spevnenie hrany fasády v mieste prechodu z fasádnej plochy na soklovú časť fasády.
 • šírky profilu: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250 mm;
 • dĺžka profilu: 2,0 m, resp. 2,50 m.

JUBIZOL sklotextilná mriežka

 • alkáliám odolná, plastifikovaná sklotextilná mriežka, ktorá vyhovuje požiadavkám ETAG 004;
 • pre vyššie teploty alebo väčšie mechanické zaťaženie používame aj dvojité armovanie, pri normálnych podmienkach armovanie v jednej vrstve s presahmi vo vertikálnom aj horizontálnom smere;
 • veľkosť oka mriežky: 4 – 5 mm x 4 – 5 mm;
 • plošná hmotnosť: 145 g/m2 v rolke 50 m2; 160 g/m2 v rolke 50 m2;
 • používame ju na celú plochu fasády.

skrutkovacia hmoždinka ejotherm STR U 2G

 • univerzálna hmoždinka pre zapustenú a povrchovú montáž na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL;
 • o 40% rýchlejšie zaskrutkovanie;
 • krátke kotevné dĺžky;
 • vysoké zaťaženia pre maximálnu bezpečnosť a výhodnú spotrebu kotiev;
 • trvalý prítlak;
 • predmontovaná skrutka pre rýchlu montáž.

natĺkacia hmoždinka EJOT H1 eco

 • univerzálna natĺkacia hmoždinka na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL;
 • pre betón, plné a dierované murovacie materiály;
 • stabilný oceľový tŕň;
 • krátka kotevná dĺžka;
 • použiteľná s prídavným tanierom;
 • predmontovaný tŕň pre rýchlu montáž.

natĺkacia plastová hmoždinka EJOT H3

 • univerzálna natĺkacia hmoždinka na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL;
 • pre betón, plné a dierované murovacie materiály;
 • presná montáž s definovaným zapustením posuvného taniera;
 • flexibilný tanier zaručuje optimálne umiestnenie v izolácii pri mierne šikmých otvoroch;
 • kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 25 mm;
 • priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm.

 

natĺkacia plastová hmoždinka EJOT H4 eco

 • univerzálna natĺkacia hmoždinka so stabilným oceľovým trnom a optimalizovanou kotevnou časťou na dodatočné kotvenie tepelných izolácií v kontaktných tepelnoizolačných systémoch JUBIZOL;
 • pre všetky triedy stavebných materiálov (A, B, C, D, E);
 • optimalizovaná tuhosť taniera;
 • predmontovaný tŕň pre rýchlu montáž;
 • kotevná hĺbka: plný a dierovaný materiál, betón 25 mm;
 • priemer drieku 8 mm, priemer taniera 60 mm.

JUBIZOL rohový PVC profil s mriežkou

 

 

 • PVC rohový profil na vystuženie 90˚ uhlov (vonkajšie a vnútorné kúty);
 • umožňuje vyhotovenie rovných rohov špaliet a rohov objektu;
 • zabraňuje možnosť poškodení vonkajších rohov fasády;
 • dĺžka profilu: 2,5 m.

JUBIZOL rohový flexi profil

 • Flexibilný rohový profil s privarenou alkáliám odolnou plastifikovanou sklotextilnou mriežkou (VWS);
 • používame ho na vystuženie rohov, ktoré sú väčšie alebo menšie ako 90°.

JUBIZOL špaletový profil

 • na vyhotovenie stykov medzi okennými a dvernými rámami s fasádou;
 • umožňuje utesnenie fasády v oblasti okenných a dverných rámov;
 • zabraňuje možnosti zatekania v stykoch;
 • zabraňuje praskaniu stykov a odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí;
 • umožňuje presné vyhotovenie styku, rovné záverečné línie a možnosť dočasného prichytenia ochrannej fólie počas realizácie zateplenia;
 • šírka mriežky: 100 mm; dĺžka profilu: 2,6 m.

JUBIZOL okapový profil

 

 • na vyhotovenie okapu, na prechodoch z vertikálnych fasádnych povrchov na horizontálne;
 • zabraňuje zatekaniu vody z fasádneho povrchu na rámy okien a dverí;
 • šírka mriežky: 100 mm; dĺžka profilu: 2,5 m.

Pred použitím si pozorne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk