Dosky z minerálnej vlny

Dosky z minerálnej vlny na tepelnú izoláciu fasád

Popis

MW-EN13162-T5-DS(TH)-TR15-WS-MU1,6

Fasádne dosky používame na tepelnú izoláciu obvodových stien v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými omietkami. Dosky zvlášť odporúčame na obnovu starých objektov.

Vlastnosti

 • veľká tepelnoizolačná schopnosť;
 • požiarna ochrana objektu;
 • umožňujú prestup vodnej pary, veľmi dobrá paropriepustnosť;
 • dobrá zvukovo izolačná schopnosť vzhľadom na vláknitú štruktúru materiálu;
 • dobrá pevnosť v ťahu;
 • výborná na sanácie fasád a vhodná pre všetky druhy kontaktných fasád;
 • certifikované v autorizovanom inštitúte pre stavebné izolácie FIW München;
 • kontaktný zatepľovací systém s doskami z minerálnej vlny má ETA podľa ETAG 004.

 

Podrobnejšie

Technické údaje

 • rozmery dosiek: 1000 x 600 mm;
 • hrúbka dosiek: 50 až 240 mm;
 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/mK;
 • faktor difúzneho odporu μ: 3,5;
 • reakcia na oheň (EN 13501-1): A1;
 • pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 10 kPa.

 

Pred použitím si pozorne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

Charakteristika 
JUBIZOL - Energy saving system

JUBIZOL Engineering

Vstúpte
Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk