Doizolovanie fasády

Objekty bez alebo s tenkou tepelnou izoláciou môžu mať veľké tepelné straty. Investícia sa vráti, pretože po vykonaní energetickej obnovy objektu sú citeľné úspory energie.

Problém /riešenie

Najčastejšie používaný systém - kroky a výrobky

Ďalšie vysvetlenie a odporúčania

Doizolovanie fasády

Dezinfekcia napadnutých povrchov: podľa potreby povrchy umyjeme prúdom vody a po vysušení natrieme zriedeným Algicidom Plus.

 

Základný náter: podľa potreby Akril emulzia

 

Doizolovanie: Na dobre pripravený podklad môžeme aplikovať vyhovujúci JUBIZOL fasádny systém.

Aj na doizolovanie môžeme získať štátnu dotáciu.

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk