Fasádne farby

SILICONECOLOR

Silikónová mikroarmovaná fasádna farba

NANOCOLOR

Samočistiaca silikónová mikroarmovaná fasádna farba

JUBOSIL Hydrophob

JUBOSIL Hydrophob

JUBOSIL Hydrophob

Vodoodpudivý bezfarebný silikónový náter

REVITALCOLOR

Mikroarmovaná akrylátová fasádna farba

TRENDCOLOR

Siloxanová mikroarmovaná fasádna farba pre intenzívne odtiene

SILICATECOLOR

Silikátová mikroarmovaná fasádna farba

BIO vápenná fasádna farba

BIO vápenná fasádna farba

Naša ponuka fasádnych farieb obsahuje farby na prvé a obnovovacie natieranie hladkých a drsných povrchov. Vzhľadom na druh, kvalitu, vek a stav fasádneho podkladu si môžeme vyberať z farieb s vysokou alebo strednou paropriepustnosťou a s vysokou alebo strednou vodoodpudivosťou. Všetky vyrábame z veľmi kvalitných spojív a veľmi svetlostálych pigmentov. Širokou a pestrou ponukou farebných odtieňov môžeme uspokojiť aj veľmi náročného zákazníka. V najkratšom možnom čase ich pripravíme vo výrobnom závode alebo na miešacích zariadeniach na špecializovaných predajných miestach.

Svoj odtieň si môžete nájsť vo vzorkovníku JUB, pripravíme vám aj ktorýkoľvek iný želaný odtieň. Pri výbere správneho odtieňa si môžete pomôcť aplikáciou JUB Design Studio, kde si môžete spraviť vizualizáciu vybraného odtieňa na typových objektoch.

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk