Sanácia mikro trhlín na fasáde

Obnovte fasádu a predĺžte jej životnosť. Riešenie v 3 krokoch.

Problém

Systémové riešenie v 3 krokoch

Mikro trhlinyna fasáde

  1. Nanesenie náteru na premostenie trhlín REVITAL Crack repair
  2. Nanesenie základného náteru REVITAL Primer NG.
  3. Maľovanie s mikroarmovanou fasádnou farbou REVITALCOLOR, ktorá premostí vlasové trhliny. 

Máte otázku na našich odborníkov? Kliknite tu.

Systémové riešenia sú informatívne. Pre viacej informácií, resp. na riešenie konkrétneho prípadu sa obráťte na naše technické oddelenie.

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk