TRAVERTINO Marmorin - vzhľad kamenných blokov

Technikou TRAVERTINO Marmorin sa približujeme vzhľadu kameňa, na ktorom sú viditeľné čiastočné nerovnosti a kaverny na povrchu, miestami sú viditeľné drobné škáry v reliéfe. Povrch je polo matný s viditeľnými stopami vzoru reliéfu.

Technika TRAVERTINO Marmorun
Príprava a postup realizácie

Príprava podkladu

 1. Podfarbenie: podklad musí byť suchý, pevný, bez olejových fľakov a podobných nečistôt. Zabezpečíme farebnú rovnomernosť povrchu, podľa potreby podklad podfarbíme, aby sme dostali rovnomerný farebný odtieň podkladu. Na podfarbenie použijeme bielu farbu.
 2. Zahladenie podkladu: dekoratívnou vyrovnávacou hmotou DECOR Relief base, nerezovým hladidlom v celkovej hrúbke 3 mm.
 3. Brúsenie povrchu: odprášenie vysávaním alebo pozametaním jemnou metlou.
 4. Impregnácia: AKRIL Emulziou (zriedenú vodou v pomere 1:1).

Postup realizácie

Nanesenie DECOR Marmorinu

 

DECOR Marmorin nanesieme hladidlom, veľkosť upravovanej plochy je 0,5 - 1 m2. Hrúbka vrstvy je ~2 - 3 mm. DECOR Marmorin nemôže zaschnúť, kým sa nevytvorí štruktúra vzoru.

Vytvorenie štruktúry DECOR Marmorinu

 

Povrch musí byť ešte vlhký, použijeme dekoračnú kefu. S ňou vytvoríme vzhľad povrchu s priehlbinami. Do ešte vlhkého DECOR Marmorinu dekoratívnou kefou kolmo k povrchu vytvoríme vzory priehlbín vo vodorovne vlnitých pásoch. Štruktúra nesmie presiahnuť 1/3 celkového povrchu. Hustota vzoru závisí od želaného konečného vzhľadu.

Zrovnanie hrúbky

Hrúbku jemne zrovnáme nerezovým hladidlom, ešte za vlhka, keď materiál už čiastočne »zatuhne«. Do podkladu vsiakne časť tekutiny, takže vrstva DECOR Marmorinu na povrchu zhustne. Opatrne, aby sme nevyplnili príliš veľa priehlbín, zahladíme vystupujúce miesta na povrchu, súčasne hladidlom vytvoríme fľakatosť povrchu, ako dôsledok »lepenia« medzi hladidlom a DECOR Marmorinom. Zostanú nám miesta (~1/3 povrchu), kde hladidlo nezmení štruktúru vzoru.

Vytvárame vzor kamenných blokov

Vzorku tvarujeme »zarezávaním« do povrchu DECOR Marmorinu. Povrch musí byť suchý na dotyk, súčasne ešte stále mäkký. Označíme si dĺžku a potom výšku. zrovnávacou latou a náradím na zarezávanie vytvoríme drážky podľa označených rozmerov. Po zaschnutí povrchu drážky prehĺbime a upravíme brúsnym papierom zrnitosti 100 - 150. V prípade poškodenia podkladu, môžeme ho opraviť zriedeným DECOR Marmorinom (riedenie do 20% vodou).

Nanesenie DECOR Marmorin shine

Keď je DECOR Marmorin celkom suchý, jeho povrch zľahka prehladíme nerezovým hladidlom alebo širokou nerezovou špachtľou. Povrch je čiastočne matný s iba jemnými stopami lesku. Syntetickou handrou nanesieme DECOR Marmorin shine.

Náradie a materiál

Náradie

 • valček
 • štetec
 • nerezové zaoblené hladidlo
 • nerezová špachtľa
 • zrovnávacia lata
 • zarezávacie náradie (môže byť aj skrutkovač)
 • syntetická handra

 Materiál

 • JUPOL Gold
 • DECOR Relief base
 • AKRIL Emulzia
 • DECOR Marmorin
 • DECOR Marmorin shine

Jub Design Studio

Vstúpte

Vzorkovník

Prezrite si
DECOR Travertin Marmorin
DECOR Travertin Marmorin
Tehnika »Travertin«
Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk