JUBIZOL Certifikát EPD pre ekologickú výstavbu

Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a zodpovednosť voči budúcim generáciám sú našimi najdôležitejšími zásadami pri vývoji a výrobe fasádnych systémov JUBIZOL.

Preto sme hrdí na to, že môžeme prezentovať environmentálne vyhlásenie získané pre tepelnoizolačný fasádny systém JUBIZOL EPS a JUBIZOL MW.

S environmentálnym vyhlásením výrobku (EPD - Environmental product declaration) podľa SIST EN ISO 14025 predstavuje jedinečne merateľný vplyv na životné prostredie počas životného cyklu výrobku. To predstavuje komplexný a spoľahlivý základ pre trvalo udržateľnú výstavbu

Našim partnerom so získaným EPD certifikátom umožňujeme, aby úspešne konkurovali a spolupracovali aj pri projektoch, kde sú požadované udržateľné certifikáty / hodnotenia (Zelené obstarávania, požiadavky v normách: LEED, BREEAM, DGNB).

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk