JUBIZOL EPS F - W3

Biely fasádny EPS so zárezmi

Popis

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS115-CS(10)70

Doska z expandovaného polystyrénu (EPS) ako tepelná izolácia v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými omietkami na realizáciu tepelnoizolačnej vrstvy hrúbky nad 20 cm pri novostavbách, ako aj pri obnove fasád stávajúcich objektov.

Vlastnosti

 • výborný tepelný izolant;
 • malá nasiakavosť;
 • odolný a trvácny;
 • priepustný pre vodnú paru;
 • znižuje možnosť vzniku kondenzácie na povrchu vnútorných stien fasád;
 • šetrný k životnému prostrediu.

Výhody pri aplikácii

 • má dobré mechanické vlastnosti pri malej hmotnosti;
 • výborná prídržnosť s lepidlami a maltami;
 • rozmerovo stály;
 • nedráždi a nedrobí sa;
 • jednoduchá aplikácia.

Podrobnejšie

Technické údaje

 • šírka / dĺžka: 50 / 100 cm;
 • hrúbka dosiek: 20 až 30 cm;
 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/mK;
 • faktor difúzneho odporu μ: 20 - 40;
 • reakcia na oheň (EN 13501-1): E , v JUBIZOL systéme B-s1, d0;
 • nasiakavosť: < 2%;
 • pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 150 kPa.

 

Pred použitím si pozorne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

Charakteristika 
JUBIZOL - Energy saving system

JUBIZOL Engineering

Vstúpte
Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk