JUBIZOL EPS F G0 SunStop

Šedý EPS s bielym záverečným náterom

Popis

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)80

Doska z expandovaného polystyrénu (EPS) s prísadou grafitu so záverečným bielym nehorľavým náterom na ľahšiu aplikáciu pre tepelnú izoláciu fasád novostavieb alebo pre doizolovanie fasádnych stien.

Natretá grafitová doska zabezpečuje ľahšiu aplikáciu grafitového fasádneho polystyrénu na fasádu, pretože biela záverečná vrstva zabraňuje krúteniu dosiek na priamom slnku. Pri vyšších teplotách znižuje teplotu povrchu v porovnaní s klasickou grafitovou doskou o približne 30%. Výrobok je zaradený do Euro triedy E (λ = 0,032). Zvláštnosťou grafitového EPS je obsah grafitových častíc, ktoré odrážajú teplo a tým výrazne znižujú prestup tepla. V porovnaní s bielym EPS je pri rovnakej hrúbke izolácie lepšia energetická účinnosť o 20%. 

Vlastnosti

 • o 20% lepší tepelný izolant v porovnaní s bielym EPS;
 • nízka nasiakavosť;
 • odolný a trvanlivý;
 • priepustný pre vodnú paru;
 • má dobré mechanické vlastnosti pri nízkej hmotnosti;
 • znižuje možnosť vzniku povrchovej kondenzácie na vnútornej strane obvodových stien;
 • ochrana pred nadmerným dilatačným pôsobením;
 • optimálna a ekonomická tepelná ochrana obvodových stien;
 • šetrný k životnému prostrediu.

Výhody pri použití

 • výborná súdržnosť s lepidlami a maltami;
 • rozmerovo stabilný;
 • nedráždi a nedrobí sa;
 • jednoduché použitie.

 

Podrobnejšie

Technické údaje

 • šírka / dĺžka: 500 / 1000 mm;
 • hrúbky dosiel: 60 až 200 mm;
 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,032 W/mK;
 • faktor difúzneho odporu μ: 20 - 40;
 • reakcia na oheň (EN 13501-1): E 
 • pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 150 kPa.

 

Pred použitím si dôkladne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

Charakteristika 
CE
Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk