JUPOL oslavuje 50 rokov!

Spoločnosť JUB v tomto roku oslavuje jubilejné výročie – 100. výročie názvu JUB a 50 rokov obchodnej značky JUPOL. Obchodná značka JUPOL, ktorá sa v uplynulých 50 rokoch stala synonymom kvalitnej vnútornej maliarskej farby, je úzko spojená s vývojom spoločnosti.

Dnes je jej najsilnejšou obchodnou značkou a aj najväčším predajným úspechom, ktorý je spojený už s miliónmi spokojných a verných spotrebiteľov rôznych generácií. Rok 2019 sa bude v Slovinsku ako aj na iných trhoch, kde JUB pôsobí prostredníctvom svojich spoločností, prelínať s oslavami, početnými stretnutiami a podujatiami.

Pri tejto príležitosti precestuje vedro JUPOL viac ako 5.000 kilometrov cez 10 krajín, čím chce JUB symbolicky  prepojiť všetky trhy, kde sa obchodná značka JUPOL presadzuje už 5 desaťročí. JUPOL bude takto od štátu k štátu ako poďakovanie za dlhoročnú dôveru miliónov spotrebiteľov hrdo nosiť dobré želania, myšlienky a šťastie tým, ktorí to najviac potrebujú.

JUPOL Classic
JUPOL Classic
Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk