Vnútorné farby

Potreba po obnovovaní stenových povrchov je často z celkom praktických dôvodov, či už z dôvodu detského výtvarného umenia, nehôd pri varení, odtlačkov prstov alebo jednoducho pre túžbu po zmene. Farby vyberáme vzhľadom na účel a žalanie pri maľovaní, do úvahy musíme brať aj druh podkladu.

Dekoračná úprava vnútorných stenových povrchov

JUPOL Classic

JUPOL Gold

JUPOL Block

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk