Vnútorné farby

Potreba po obnovovaní stenových povrchov je často z celkom praktických dôvodov, či už z dôvodu detského výtvarného umenia, nehôd pri varení, odtlačkov prstov alebo jednoducho pre túžbu po zmene. Farby vyberáme vzhľadom na účel a žalanie pri maľovaní, do úvahy musíme brať aj druh podkladu.

Aplikácia JUB Home painter

JUPOL Classic

JUPOL Block

JUPOL Citro

JUPOL Brilliant

JUPOL Strong

JUPOL Thermo

Farba roku 2019

Farebné trendy 2019

Dekoračná úprava vnútorných stenových povrchov

JUPOL Classic

JUPOL Gold

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk