Maľovanie betónových povrchov

Ak chceme, aby si betón trvale zachoval svoju funkčnosť a vzhľad, potrebuje adekvátnu ochranu.

Popis problému/riešenie Najčastejšie používaný systém - kroky a výrobky

Maľovanie nezaťažených betónových povrchov

Základný náter: Jukolprimer

 

Záverečný náter: Takril

Maľovanie zaťažených (podlahových) betónových povrchov

Príprava podkladu: pred nanesením záverečnej vrstvy je potrebné podlahu dôkladne očistiť.

 

Záverečný náter: Epoksil

 

JUB design štúdio vám uľahčí výber farieb a textúr vnútorných a vonkajších povrchov stien Vášho domu. Vyberte si farebné kombinácie na typových príkladoch alebo si objednajte farebnú štúdiu pre svoj dom.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk