Lamely z minerálnej vlny

Lamely z minerálnej vlny na tepelnú izoláciu fasád

Popis

MW-EN13162-T5-DS(TH)-TR80-WS-MU1,2

Fasádne lamely používame na tepelnú izoláciu obvodových stien v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými omietkami. Z dôvodu kolmo orientovaných vlákien má lamela vysokú pevnosť v ťahu.

Vlastnosti

 • vysoká pevnosť v ťahu;
 • veľká tepelnoizolačná schopnosť;
 • požiarna ochrana objektu;
 • výborná paropriepustnosť;
 • dobré ohýbanie lamely, je vhodná na izoláciu zaoblených fasád, stĺpov...;
 • jednoduchá a rýchla aplikácia;
 • vhodná pre novostavby a obnovy budov (potrebná rovinnosť podkladu je +/- 1 cm na 4 m);
 • certifikované v autorizovanom inštitúte pre stavebné izolácie FIW München;
 • kontaktný zatepľovací systém s lamelami z minerálnej vlny má ETA podľa ETAG 004.

Podrobnejšie

Technické údaje

 • rozmery lamiel: 1200 x 200 mm;
 • hrúbka lamiel: 40 až 260 mm;
 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,040 W/mK;
 • faktor difúzneho odporu μ: 1;
 • reakcia na oheň (EN 13501-1): A1;
 • pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 80 kPa

 

Pred použitím si pozorne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

Charakteristika 
JUBIZOL - akril

JUBIZOL Engineering

Vstúpte
JUB design štúdio vám uľahčí výber farieb a textúr vnútorných a vonkajších povrchov stien Vášho domu. Vyberte si farebné kombinácie na typových príkladoch alebo si objednajte farebnú štúdiu pre svoj dom.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk