Rýchly prehľad základných náterov

Rýchly prehľad základných náterov

 

Základný náter

AKRIL Emulzia

JUKOL Primer

SILICONE Primer

SILICATE Primer

REVITAL Primer

JUBOSIL GF

VEZAKRIL Primer

Použitie

Interiér/exteriér

Interiér/exteriér

Exteriér

Interiér/exteriér

Exteriér

Interiér

Interiér/exteriér

Špeciálna funkcia

Najčastejší a všestranne používaný náter

Špičková penetrácia a výborné spevnenie podkladu

Zvyšuje vodoodpudivosť Zachováva paropriepustnosť 

Vytvára pevnú väzbu s vápnom v minerálnych podkladoch

Výborne premosťuje vlasové trhliny do cca 0,3 mm

Krycí základný náter

Zvyšuje drsnosť podkladu

Odporúčame

Pre všetky druhy podkladov pred maľovaním s akrylátovými fasádnymi a vnútornými farbami a pred nanášaním vyrovnávacích hmôt.

Na veľmi nasiakavé stavebné podklady (betón, vláknocementové a sadrokartónové dosky, pórobetón, sadrové omietky).

Pre všetky druhy minerálnych fasádnych povrchov pred nanášaním silikónových fasádnych farieb.

Pre všetky druhy vnútorných a vonkajších vápenných a vápenno-cementových podkladov.

Na vlasovo popraskané omietky, jemné a drsné/rustikálne podklady.

Na sadrokartónové dosky, sadrové omietky, staré podklady a pred maľovaním s menej krycími disperznými farbami.

Na veľmi hladké povrchy, na ktorých chceme zabezpečiť výbornú prídržnosť (vláknocementové, OSB dosky, sadrokartónové dosky, hladký betón).

 

JUB design štúdio vám uľahčí výber farieb a textúr vnútorných a vonkajších povrchov stien Vášho domu. Vyberte si farebné kombinácie na typových príkladoch alebo si objednajte farebnú štúdiu pre svoj dom.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk