Systémy riadenia

Politika životného prostredia, zdravia a bezpečnosti je neoddeliteľnou súčasťou obchodnej politiky a organizačnej kultúry spoločnosti JUB. Kvalita výrobkov a služieb a neustále zlepšovanie procesov patria medzi kľúčové strategické usmernenie spoločnosti. Pri presadzovaní týchto zásad sa riadime integrovaným systémom riadenia so získanými certifikátmi.

ISO 9001: 2008

Spoločnosť JUB získala Certifikát systému manažérstva kvality v roku 1998. Získaný certifikát významne prispel k efektívnemu riadeniu procesov a zabezpečovaniu kvality výrobkov a tým zvýšil spokojnosť našich zákazníkov pri využívaní výrobkov a služieb.

 

ISO 14001: 2004
 

Certifikát systému enviromentálneho manažérstva ISO 14001 spoločnosť JUB získala v roku 2001. Získaný certifikát významne prispel k zvýšeniu ekologického povedomia všetkých zamestnancov vrátane vrcholového manažmentu. V spoločnosti neustále dbáme na zabraňovanie a znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie. Každý rok zahrňujeme enviromentálne programy do ročných plánov a plánov rozvoja. Legislatívne požiadavky spĺňame v plnom rozsahu a usilujeme sa o neustále zlepšovanie. V spoločnosti sa snažíme, aby aj jednotlivci prispievali k ochrane životného prostredia.

OHSAS 18001: 2007
 

Certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sme získali v roku 2006. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov je jedna z najdôležitejších úloh v spoločnosti. Bezpečné a zdravé pracovné prostredie zvýšilo spokojnosť zamestnancov. Zamestnanci sú motivovaní starať sa o svoju vlastnú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Svoje pripomienky a návrhy predkladajú svojim nadriadeným alebo bezpečnostnému technikovi.

PROGRAM ZODPOVEDNÉHO KONANIA (POR)

K Programu zodpovedného konania sme pristúpili  v roku 1999.

Program zodpovedného konania je dobrovoľná medzinárodná iniciatíva vypracovaná a prijatá združením chemického priemyslu s cieľom zlepšenia účinkov na zdravie zamestnancov, bezpečnosť pri práci a vplyvov na životné prostredia. V rámci zodpovedného konania sme zvýšili starostlivosť o zdravie, bezpečnosť a životné prostredie, dodatočne motivovali zamestnancov na neustále zlepšovanie a zlepšenie komunikácie v a mimo chemického priemyslu.

 

Certifikat POR(pdf , 63.85 KB)
ISO 9001:2008(pdf , 875.77 KB)
ISO 14001:2004(pdf , 880.07 KB)
OHSAS 18001:2007(pdf , 888.24 KB)
JUB design štúdio vám uľahčí výber farieb a textúr vnútorných a vonkajších povrchov stien Vášho domu. Vyberte si farebné kombinácie na typových príkladoch alebo si objednajte farebnú štúdiu pre svoj dom.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk