Doizolovanie fasády

Objekty bez alebo s tenkou tepelnou izoláciou môžu mať veľké tepelné straty. Investícia sa vráti, pretože po vykonaní energetickej obnovy objektu sú citeľné úspory energie.

Problém /riešenie

Najčastejšie používaný systém - kroky a výrobky

Ďalšie vysvetlenie a odporúčania

Doizolovanie fasády

Dezinfekcia napadnutých povrchov: podľa potreby povrchy umyjeme prúdom vody a po vysušení natrieme zriedeným Algicidom Plus.

 

Základný náter: podľa potreby Akril emulzia

 

Doizolovanie: Na dobre pripravený podklad môžeme aplikovať vyhovujúci JUBIZOL fasádny systém.

Aj na doizolovanie môžeme získať štátnu dotáciu.

JUB design štúdio vám uľahčí výber farieb a textúr vnútorných a vonkajších povrchov stien Vášho domu. Vyberte si farebné kombinácie na typových príkladoch alebo si objednajte farebnú štúdiu pre svoj dom.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk