XPS dosky

Fasádna doska z extrudovaného polystyrénu

Popis

XPS-EN 13163-T1-CS-(10)300-DS(TH)-WL(T)1,5-MU50

Doska z extrudovaného polystyrénu (XPS), odolná proti mechanickému zaťaženiu, nenasiakavá tepelnoizolačná doska s obojstranne štruktúrovaným povrchom pre lepšiu prídržnosť mált, lepidla a betónu. Používa sa na exponovaných fasádach, sokloch, špaletách.

Vlastnosti

 • veľmi nízka nasiakavosť materiálu;
 • dobrá prídržnosť s lepidlami a základnými omietkami;
 • výnimočná pevnosť v tlaku a v ťahu;
 • veľká odolnosť proti mechanickému zaťaženiu;
 • európske technické osvedčenie pre fasády (ETICS);
 • vyhovujúca paropriepustnosť.

 

Podrobnejšie

Technické údaje

 • šírka / dĺžka: 60 / 125 cm;
 • hrúbka dosiek: 2 až 12 cm;
 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W/mK;
 • faktor difúzneho odporu μ: 50;
 • prípustné rovnomerné zaťaženie: 4000 kg/m2;
 • reakcia na oheň (EN 13501-1): E;
 • pevnosť v tlaku: 200 - 300 Kpa (10 % def.);
 • pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: >400 kPa.

 

Pred použitím si pozorne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

Charakteristika 
JUBIZOL - akril

JUBIZOL Engineering

Vstúpte
JUB design štúdio vám uľahčí výber farieb a textúr vnútorných a vonkajších povrchov stien Vášho domu. Vyberte si farebné kombinácie na typových príkladoch alebo si objednajte farebnú štúdiu pre svoj dom.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk