Tehnologicko výskumné centrum JUB

Zriadenie

Technologicko výskumné centrum JUB d.o.o. (skrátene TRC JUB ) bolo zriadené 1.1.2008 pri reorganizácii spoločnosti JUB na základe požiadaviek trhu a uvedomenia si, že budúcnosť spoločnosti je len v silnom vlastnom vývoji. Vzniklo z oddelenia vývoja spoločnosti JUB d.d. a dnes je jednou z dcérskych spoločností skupiny JUB, materskej spoločnosti JUB-H d.d. TRC JUB zamestnáva viac ako 35 mladých odborníkov prírodných vied, najmä z oblasti chémie a stavebníctva, od technikov a inžinierov po magistrov a doktorov.

Poslanie a činnosti

Poslaním TRC  JUB je "Vytvárať inovatívne, energeticky úsporné a pre životné prostredie a spotrebiteľa šetrné výrobky a technológie na ochranu, obnovu a údržbu budov."

Hlavnými úlohami centra sú vývoj výrobkov a technológií pre povrchové úpravy v stavebníctve a školenia a vzdelávanie v tejto oblasti, tak pre potreby skupiny JUB ako aj pre svojih partnerov.

V JUB TRC má priestory JUB Akadémia s moderne vybavenými priestormi. Na školenia a vzdelávanie máme k dispozícii učebný polygón a demo dom, na ktorých môžeme prezentovať kompletnú paletu našich výrobkov, ich správnu aplikáciu a správnu realizáciu najnáročnejších stavebných detailov.

Udržateľnosť a inovácie

Budova TRC JUB je energeticky efektívna a inovatívna tak po stránke interiéru ako aj exteriéru. Južná fasáda objektu je výskumný fasádny polygón, jedinečné takéto laboratórium na štúdium tepelnoizolačných systémov v Európe. Mimoriadne dôležitou súčasťou centra sú klimatické komory, špeciálnou atrakciou centra je »dom v dome«, tzv. demo dom na otočnej doske, ktorý má výšku z prízemia až na prvé poschodie. Používame ho na vzdelávacie účely a ako priestor pre výskumné a vývojové práce pri štúdiu náročných technických riešení. Vo väčšej časti vnútorných priestorov budovy TRC JUB sú chemické vývojové laboratóriá.

JUB design štúdio vám uľahčí výber farieb a textúr vnútorných a vonkajších povrchov stien Vášho domu. Vyberte si farebné kombinácie na typových príkladoch alebo si objednajte farebnú štúdiu pre svoj dom.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk