Ochrana betónu

Príručka výrobkov pre betónové povrchy

Betón je jedným z najpoužívanejších materiálov v stavebníctve. Používa sa pri výstavbe cestnej a vodnej infraštruktúry ako aj pri výstavbe obytných budov. K rozšíreniu použitia betónu prispeli jeho dobré vlastnosti ako sú dlhá životnosť, dobré fyzikálne a mechanické vlastnosti, a ľahká spracovateľnosť.

V modernej architektúre je beton veľmi obľúbený aj ako záverečná vrstva, pretože pôsobí veľmi esteticky, je k dispozícii v rôznych tvaroch, s rôznou štruktúrou a v rôznych farbách. Ak chceme aby si betón zachoval dlhodobo svoju funkčnosť a vzhľad, potrebuje správnu ochranu a starostlivosť.

Mnohé betónové povrchy začnú časom vykazovať viditeľné znaky degradácie, ktoré môžu byť dôsledkom realizácie, spôsobu vyhotovenia a zretia betónu alebo zaťažením zo životného prostredia.

Správna štruktúra a realizácia môžu vo veľkej miere zabrániť poškodeniam betónu. Pomocou vhodných materiálov na ochranu a sanáciu betónových povrchov tieto dodatočne ochránime.

V ponuke JUB-u je viacej riešení na ochranu betónových povrchov, najznámejší náter je určite TAKRIL.

Ochrana betónových povrchov
JUB design štúdio vám uľahčí výber farieb a textúr vnútorných a vonkajších povrchov stien Vášho domu. Vyberte si farebné kombinácie na typových príkladoch alebo si objednajte farebnú štúdiu pre svoj dom.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk