JUBIZOL EPS F Graphite - G1

Šedý fasádny EPS s drážkou

Popis

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS125-CS(10)80

Doska z expandovaného polystyrénu (EPS) s prísadou grafitu na tepelnú izoláciu v kontaktných tepelnoizolačných systémoch s tenkovrstvými omietkami pri novostavbách, ako aj pri obnove fasád stávajúcich objektov.
Vzhľadom na drážky je znížená možnosť vzniku tepelných mostov.
Zvláštnosťou grafitového EPS sú použité častice grafitu, ktoré odrážajú teplo a tým podstatne znižujú prenos teploty. V porovnaní s bielym EPS pri rovnakej hrúbke majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti o 20%. Hlavne použiteľná na miestach, kde je potrebná menšia hrúbka tepelnej izolácie z dôvodu vzhľadu vonkajších parapetných dosiek, terás, balkónov...

Vlastnosti

 • o 20% lepší tepelný izolant
 • v porovnaní s bielym EPS;
 • malá nasiakavosť;
 • odolný a trvácny;
 • priepustný pre vodnú paru;
 • znižuje možnosť vzniku kondenzácie na povrchu vnútorných stien fasád;
 • optimálna a ekonomická tepelná ochrana obvodových stien;
 • má dobré mechanické vlastnosti pri malej hmotnosti;
 • šetrný k životnému prostrediu.

Výhody pri aplikácii

 • výborná prídržnosť s lepidlami a maltami;
 • rozmerovo stály;
 • nedráždi a nedrobí sa;
 • jednoduchá aplikácia.

 

 

 

Podrobnejšie

Technické údaje

 • šírka / dĺžka: 50 / 100 cm;
 • hrúbka dosiek: 4 až 30 cm;
 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/mK;
 • faktor difúzneho odporu μ: 20 - 40;
 • reakcia na oheň (EN 13501-1): E , v JUBIZOL systéme B-s1, d0;
 • nasiakavosť: < 2 %;
 • pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky: 150 kPa.

 

Dôležité

Tepelnoizolačné dosky nesmú byť vystavené priamym slnečným lúčom. Pri lepení tepelnoizolačných dosiek na podklad je povinné použitie ochranných závesov.

Pred použitím si pozorne prečítajte technický list a kartu bezpečnostných údajov.

Charakteristika 
JUBIZOL - akril

JUBIZOL Engineering

Vstúpte
JUB design štúdio vám uľahčí výber farieb a textúr vnútorných a vonkajších povrchov stien Vášho domu. Vyberte si farebné kombinácie na typových príkladoch alebo si objednajte farebnú štúdiu pre svoj dom.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk