Komponenty JUBIZOL fasády

Schematické znázornenie fasádneho systému

Vrstva

Komponent

1

Lepidlo na tepelnú izoláciu

2

Tepelná izolácia (dosky z expandovaného alebo extrudovaného polystyrénu, tvrdé dosky alebo lamely z minerálnej vlny)

3

Hmoždinky na prichytenie izolácie

4

Základná omietka (spodná a vrchná vrstva)

5

Výstužná mriežka

6

Medzináter

7

Dekoratívna omietka

 

 

 

 

 

 

JUB design štúdio vám uľahčí výber farieb a textúr vnútorných a vonkajších povrchov stien Vášho domu. Vyberte si farebné kombinácie na typových príkladoch alebo si objednajte farebnú štúdiu pre svoj dom.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk